Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Wizytówka

W skład PSB - ZS wchodzą: X Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 2, Branżowa Szkoła nr 2

 

1. X Liceum Ogólnokształcące - klasa architektoniczno-projektowafacebook

Swoim doświadczeniem i pomysłowością wspiera Przemo Łukasik - jeden z najbardziej znanych i oryginalnych śląskich architektów, absolwent naszej Szkoły!, współzałożyciel medusagroup.

Klasa realizuje program nauczania liceum ogólnokształcącego wzbogacony o przedmioty kierunkowe: zarys historii architektury, rysunek architektoniczny (odręczny oraz w programach AutoCAD i CorelDraw).

Języki obce: angielski, niemiecki.

X Liceum Ogólnokształcące - architektoniczne - klasa zwykła i niezwykła - czytaj więcej.

 

 

2. X Liceum Ogólnokształcące - klasa mundurowa

Klasa jest oddziałem Liceum Ogólnokształcącego - nauka w klasie mundurowej kończy się egzaminem maturalnym. Dodatkowo w całym cyklu nauczania wprowadzony jest przedmiot przysposobienie do prac w służbach mundurowych. Każdy z uczniów przechodzi przeszkolenie w zakresie „przysposobienia wojskowego”, poligonu i zajęciach rozwijających umiejętności technik interwencyjnych. Naukę przedmiotu prowadzą zawodowi oficerowie.

Celem powstania tej klasy jest przygotowanie uczniów do podjęcia pracy w każdym rodzaju służb mundurowych, czy to w Wojsku Polskim, czy też w Policji Państwowej, Straży Pożarnej lub w każdym innym rodzaju służb.

Patronat nad klasa sprawuje 1 Śląska Brygada Rakietowa Obrony Przeciwlotniczej Kraju, która znajduje się po sąsiedzku, za murem Państwowych Szkół Budownictwa. Oprócz tego szkoła współpracuje z Policją Państwową i innymi lokalnymi służbami mundurowymi.
Uczniowie noszą mundur polowy Wojska Polskiego (pozwolenie na noszenie tego munduru jest poświadczone odpowiednim dokumentem uzupełniającym szkolną legitymację).

Do klasy trafiają osoby, które swoją edukację ponadgimnazjalną chcą zrealizować w nietradycyjny i niekonwencjonalny sposób, pełen przygód i przeżyć, które jednocześnie stanowią solidne przygotowanie do podjęcia starań o pracę w służbach mundurowych.
To klasa dla młodych ludzi, którzy chcą sprawdzić sami siebie.

Języki obce: angielski, niemiecki.

Więcej o klasie możesz przeczytać tutaj ...

 

 

Technikum  nr 2

Technikum kształci ucznia w zakresie ogólnym i zawodowym. Absolwent technikum uzyskuje świadectwo ukończenia, potwierdzające wykształcenie średnie oraz, po złożeniu stosownych egzaminów państwowych , świadectwo dojrzałości (matura) i tytuł technika w danym zawodzie. Po zakończeniu nauki można podjąć pracę lub kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

 

Technikum  nr 2 kształci w zawodach:

 • technik budownictwa
  specyfika kształcenia zawodowego: podstawy projektowania; konstrukcje budowlane;  eksploatacja obiektów budowlanych; języki obce: angielski, niemiecki. absolwent szkoły może: kontynuować naukę na uczelniach wyższych technicznych, szkołach policealnych lub podjąć pracę w firmach budowlanych, biurach projektowo- budowlanych, w produkcji i dystrybucji materiałów budowlanych, laboratoriach materiałów budowlanych oraz administracji (wydziały architektury miast i gmin).
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie nowość!
  specyfika kształcenia zawodowego: wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych; organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych. języki obce: angielski, niemiecki. absolwent szkoły może: kontynuować naukę na uczelniach wyższych technicznych, szkołach policealnych lub podjąć pracę w w firmach budowlanych, biurach projektowych, gdzie będzie odpowiedzialny za wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych, organizowanie, koordynację i kontrolę robót wykończeniowych.
 • technik architektury krajobrazu
  specyfika kształcenia zawodowego: rośliny ozdobne, ochrona i kształtowanie środowiska, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, projektowanie; języki obce: angielski, niemiecki. absolwent szkoły może: kontynuować naukę na uczelniach wyższych technicznych, szkołach policealnych lub podjąć pracę w biurach projektowych oraz podjąć pracę w pracowniach projektowo architektonicznych, firmach zakładających i pielęgnujących ogrody, studiach florystycznych, ogrodach botanicznych. Studium architektury krajobrazu jest nowo utworzoną szkołą odpowiadającą rosnącemu zapotrzebowaniu na fachowców projektantów w dziedzinie organizacji i porządkowania otoczenia człowieka. Działalność ta jest szczególnie pożądana i potrzebna na terenach o wysokim stopniu industrializacji i urbanizacji lub dotkniętych degradacją poprzemyslową. Wykształcenie w tym kierunku daje możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy w kraju i zagranicą. W trakcie nauki uczniowie Szkoły zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne w szerokim zakresie prac związanych z wszelkiego rodzaju twórczymi ingerencjami w otoczenie, środowisko, krajobraz. Projektowanie krajobrazu rozumiane jest tu jako działanie kreujące i porządkujące otoczenie w skali mikro i makro. Zajęcia realizowane w Szkole w większości mają charakter zadań praktycznych i ćwiczeń projektowych Wykładane przedmioty to podstawy architektury krajobrazu, rośliny ozdobne, pracownia architektury krajobrazu, projektowanie graficzne, mała architektura, rysunek odręczny. Szkoła przygotowuje słuchaczy do pracy w firmach zajmujących się projektowaniem przekształcaniem krajobrazu oraz pielęgnacją i utrzymaniem terenów zielonych a także do samodzielnej działalności w tych dziedzinach. W trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe. Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną oraz Kadrą o wysokich kwalifikacjach

Szkoła jest państwową publiczną szkołą dzienną nauka jest bezpłatna.


Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 

Nauka w szkole branżowej przygotowuje ucznia teoretycznie i praktycznie (trzy dni nauki, dwa dni zajęć praktycznych w tygodniu). Absolwent szkoły branżowej uzyskuje świadectwo ukończenia, potwierdzające wykształcenie zawodowe oraz, po złożeniu egzaminu państwowego, tytuł pracownika wykwalifikowanego. Na początku nauki każdy uczeń przechodzi  lekarskie badania specjalistyczne, potwierdzające przydatność do zawodu (formalności i opłaty ponosi szkoła). Zajęcia praktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego, którego warsztaty znajdują się na terenie szkoły lub w zakładach produkcyjnych i usługowych współpracujących ze szkołą. Wszelkie formalności związane z zajęciami praktycznymi załatwiane są w szkole. Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 kształci w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

  

 

SZKOŁA POSIADA ZAPLECZE SKŁADAJĄCE SIĘ Z:

 • gabinetu Pedagoga i Psychologa Szkolnego, zapewniającego możliwość uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów (nie tylko szkolnych),
 • gabinetu lekarskiego zapewniającego opiekę medyczną,
 • Szkolnego Ośrodka Biblioteczno-Informacyjnego, umożliwiającego korzystanie z bogatego księgozbioru i doskonalenie technologii informacyjnej,
 • trzech pracowni komputerowych z dostępem do Internetu,
 • dwóch sal gimnastycznych - sala do ćwiczeń gimnastycznych, sala do gier zespołowych
 • siłowni.

 

IMPREZY W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO:

 • Szkolne Igrzyska Lekkoatletyczne (stadion Polonii Bytom),
 • Mistrzostwa Szkoły w Siatkówce, Pływaniu, Piłce Nożnej, Tenisie Stołowym, Wieloboju Gimnastycznym,
 • Szkolne Konkursy i Olimpiady: Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, matematyczne, ortograficzne, języków obcych.

 

WYBRANE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 • Szkolona Orkiestra Dęta,
 • Koło Matematyczne,
 • Koło Entuzjastów Budownictwa,
 • Szkolny Klub Sportowy,
 • Koło Plastyczno Architektoniczne,
 • Koło Modelarskie,
 • Szkolne Koło LOP.

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA PSB

 • Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa w Katowicach w latach 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 , 2007 i 2008r.
 • 127 miejsce w kraju i 13 w województwie śląskim w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, organizowanym przez miesięcznik "Perspektywy" i dziennik "Rzeczpospolita" w 2008r.
 • 30 laureatów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - drużynowo II miejsce w kraju.
 • laureat Olimpiady Matematycznej (jeden z trzech w historii Bytomia),
 • wyróżnienia w Śląskim Konkursie Matematycznym w ostatnim roku szkolnym oraz sukcesy w innych konkursach matematycznych.
 • Liczne sukcesy sportowe: mistrzostwo i wicemistrzostwo Bytomia w piłce siatkowej, koszykówce i piłce nożnej w latach 1994-2008; III miejscew Bytomiu dla najbardziej usportowionej szkoły  w Bytomiu, VI miejsce w województwie dla najbardziej usportowionej szkoły w klasyfikacji łącznie ze szkołami i sportowymi.
 • Czołowe miejsca w kraju w Turnieju Budowlanym dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
 • Nagrody i wyróżnienia za prace plastyczne.
 • Nagrody i wyróżnienia dla uczniów kół artystycznych (np. liczne nagrody i wyróżnienia na szczeblu krajowym dla Szkolnej Orkiestry Dętej).

 

DNI OTWARTE SZKOŁY:

 • INDYWIDUALNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8:00 - 15:00
 • GRUPY ZORGANIZOWANE PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM Z DWUDNIOWYM WYPRZEDZENIEM

 

Więcej informacji w menu GIMNAZJALISTA -> dzień otwarty.

Zapraszamy również Rodziców Gimnazjalistów, każdy odwiedzający szkołę może porozmawiać z dowolną osobą Rady Kierowniczej Szkoły!

Data dodania: 2023-05-18 21:00:24
Data edycji: 2023-05-24 15:11:50
Ilość wyświetleń: 2708

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej szkoły zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej