Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Rekrutacja

Rekrutacja

Ilość zamieszczanych materiałów w trakcie rekrutacji będzie wzrastała -
- zachęcamy do odwiedzania naszej strony.

Ostatnia aktualizacja 20.02.2024 r. 

 

Uczniu Szkoły Podstawowej komunikaty znajdujące się poniżej dotyczą naboru kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 do następujących szkół: 

 

Technikum nr 2

 

X Liceum Ogólnokształcące

 

Szkoła Branżowa I stopnia

 

Rekrutacja dla ucznia Szkoły Branżowej II stopnia została opisana poniżej.
Kierunki: technik robót wykończeniowych w budownictwie i technik transportu drogowego.

 

Wszystkich formalności musisz dokonać korzystając z - slaskie.edu.com.pl/Kandydat - linku do rekrutacji (aktualnie link nie jest jeszcze czynny).

Jeżeli masz wątpliwości zapraszamy do naszej szkoły - pomożemy. 

W przypadku większej liczby chętnych od liczba miejsc w poszczególnych klasach, ilość miejsc ulegnie zwiększeniu.

 

Regulamin rekrutacji uczniów do Państwowych Szkół Budownictwa oraz X Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu na rok szkolny 2024/25.

 

JAKBY WYGLĄDAŁ ŚWIAT BEZ NAS ! ... bud.ezawodowcy.pl

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2024/2025

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym / Termin w postępowaniu uzupełniającym
od 13 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00
/ od 22 lipca 2024 r. do 25 lipca 2024 r. do godz. 15.00
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej.

od 13 maja 2024 r. do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 / od 22 lipca 2024 r. do 25 lipca 2024 r. do godz. 15.00
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów przygotowania wojskowego.

od 21 czerwcz 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

do końca lutego
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, do oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji.

do 10 maja 2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności.

od 3 czerwca 2024 r. do 10 czerwca 2024 r.; II termin 3 do 4 lipca 2024 r. / od 26 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r.
Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

od 3 czerwca 2024 r. do 10 czerwca 2024 r.; II termin 3 do 4 lipca 2024 r. / od 26 lipca 2024 r. do 31 lipca 2024 r.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

do 12 czerwca 2024 r. II termin 3 do 4 lipca 2024 r. do godz.15.00 / do 1 sierpnia 2024 r.
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

do 12 czerwca 2024 r. II termin do 4 lipca 2024 r. do godz.15.00 / do 1 sierpnia 2024 r.
Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

do 11 lipca 2024 r. /  do 1 sierpnia 2024 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach lub potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12 lipca 2024 r. / 2 sierpnia 2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 13 maja 2024 r. do 16 lipca 2024 r. / od 22 lipca 2024 r. do 6 sierpnia 2024 r.
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 12 lipca do 18 lipca 2024 r. do godz.15.00 / od 2 sierpnia do 8 sierpnia2024 r. do godz.15.00
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

19 lipca 2024 r. do godz. 14.00
/ 9 sierpnia 2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

U W A G A :

Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy pierwszej wojskowej w X LO w Bytomiu Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) na rok szkolny 2024/2025
Miejsce: Państwowe Szkoły Budownictwa- Zespół Szkół w Bytomiu Sala gimnastyczna lub boisko (w zależności od warunków atmosferycznych).
Termin: 03.06.2024 r. (poniedziałek) 14:00 - 17:00 - przeprowadzenie prób sprawności
II termin: (dodatkowy) 17.06.2024 r. (poniedziałek) - dla kandydatów, którzy w pierwszym terminie z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności. 14:00 – 17:00- przeprowadzenie prób sprawności

Więcej informacji w dokumencie: Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do OPW - 2024/2025

 


Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2024/2025 sprawdź pod adresem:

kuratorium.katowice.pl/index.php/rekrutacja/ 

oraz

https://kuratorium.katowice.pl/zal_nr-1-lo-technikum-bs-i-st-2024_2025.pdf

Data dodania: 2023-05-18 21:00:08
Data edycji: 2024-05-06 09:01:38
Ilość wyświetleń: 9620

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej szkoły zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej