Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Rekrutacja do Szkoły Branżowej II stopnia nr 1 z oddziałami specjalnymi

Drogi Uczniu Szkoły Branżowej !

Rekrutacja do Szkoły Branżowej II stopnia nr 1 z oddziałami specjalnymi w Bytomiu w Państwowych Szkołach Budownictwa trwa.

Dokumenty rekrutacyjne składamy w sekretariacie szkoły (ul. Powstańców Śląskich 10). W sekretariacie szkoły uzyskasz również wszystkie niezbędne informacje - ZAPRASZAMY!

 

Najważniejsze terminy rekrutacji są identyczne jak w przypadku pozostałych szkół: 

  • od 15maja 2023r. do19czerwca 2023r. do godz. 15.00 – wprowadzanie wniosku przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). Składanie przez kandydatów wniosków jedynie w szkole pierwszego wyboru.
  • od 23czerwca 2023r. do 10lipca 2023r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • 1lipca 2023r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół .
  • od 18 lipca 2023r. do 25lipca 2023r. do godz. 15.00 – potwierdzanie woli przyjęcia do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku kandydatów do Technikum i Szkoły Branżowej).
  • 2lipca 2023r. do godz.14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  • 1sierpnia 2023r. do godz.14.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w naborze uzupełniającym.

 

 

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2023/2024 sprawdź pod adresem:

 

kuratorium.katowice.pl/index.php/rekrutacja/

 


Postaw na rozwój – ucz się dalej!

Szkoła Branżowa II Stopnia z oddziałami specjalnymi powstała z myślą o absolwentach Szkół Branżowych I Stopnia i Zasadniczych Szkół Zawodowych (jeśli rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013), którzy pragną kontynuować naukę.
Nauka w szkole trwa dwa lata, podczas których uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu kształcenia ogólnego oraz uzupełniają wiedzę i umiejętności zawodowe uczestnicząc w zajęciach z zakresu kształcenia w zawodzie w ramach kursu kwalifikacyjnego. Kształcenie w tej szkole nawiązuje bezpośrednio do kwalifikacji z wcześniej ukończonej w Szkoły Branżowej I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej - w BS II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej z wcześniej ukończona szkołą.

W toku naukę uczniowie Szkoły Branżowej II Stopnia mają możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w następujących zawodach:

  • technik robót wykończeniowych w budownictwie;
  • technik transportu drogowego;


Po ukończeniu Branżowej Szkoły II Stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Jedną z głównych zalet uczęszczania do Szkoły Branżowej II Stopnia to możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuowanie nauki na studiach.   Dokonaj świadomego wyboru i decyduj o swojej zawodowej przyszłości!  

Data dodania: 2023-05-24 14:50:08
Data edycji: 2023-05-24 14:51:16
Ilość wyświetleń: 896

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej szkoły zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej