Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

STARTUJEMY - Plan Lekcji

STARTUJEMY - Plan Lekcji

 

 

 

Plan lekcji obowiązuje od 11.09.2023 r.

 

 

 

1 B1 1 B2 1 C 1 W 2 B1 - t.arch.kraj.
2 B2 2 C - t.bud 3 Bc - t.arch.kraj. 3 bC - t.bud. 4 Bc - t.arch.kraj.
4 bC - t.bud. 5 Bc - t.arch.kraj. 5 bC - t.bud. 1 A 1 M
2 A2 2 A1 2 M 3 Am 3 aM
4 A 4 M 1 E 1 S 2 F
2 eS 2 Es 3 E

1 B1

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Dobieranie roślin do urządzania obiektów archite
Maciej Kapias
Opracowywanie projektów roślinnych
Anna Szczepaniak
BiZ
Justyna Goretzky-Drobnica
  Chemia
Aleksandra Bibiela
2.
8.55
Dobieranie roślin do urządzania obiektów archite
Maciej Kapias
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
Opracowywanie projektów roślinnych
Anna Szczepaniak
  Matematyka
Aleksandra Podbucka
3.
9.50
Dobieranie roślin do urządzania obiektów archite
Maciej Kapias
Język polski
Anna Mróz
Edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
Geografia
Izabela Dajksler
język angielski I
Marta Nawrat
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
4.
10.50
Dobieranie roślin do urządzania obiektów archite
Maciej Kapias
Język polski
Anna Mróz
Język polski
Anna Mróz
język angielski I
Marta Nawrat
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
Biologia
Aleksandra Bibiela
5.
11.50
Podstawy architektury krajobrazu
Maciej Kapias
zajęcia z wychowawcą
Aleksandra Bibiela
Historia
Marek Ślimok
HiT
Iwona Jurek
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
Informatyka gr.II
Bogdan Ciepłak
6.
12.45
Matematyka
Aleksandra Podbucka
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Fizyka
Bogdan Ciepłak
Urządzanie i pieleanie roślinnych obiektów
Ewa Binko
Historia
Marek Ślimok
7.
13.40
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
język niemiecki II
Elżbieta Windisz
język niemiecki I
Iwona Lorc-Przybylska
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
WF gr.II
Bogdan Dudziak
Urządzanie i pieleanie roślinnych obiektów
Ewa Binko
język niemiecki II
Elżbieta Windisz
język niemiecki I
Iwona Lorc-Przybylska
8.
14.35
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
Plastyka
Marek Wójcicki
WF gr.II
Bogdan Dudziak
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
Urządzanie i pieleanie roślinnych obiektów
Ewa Binko
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
WF gr.II
Bogdan Dudziak
9.
15.30
Podstawy architektury krajobrazu
Maciej Kapias
       

 


1 B2

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Opracowywanie projektów roślinnych
Izabela Malkusz
język niemiecki I
Iwona Lorc-Przybylska
język niemiecki II
Elżbieta Windisz
Matematyka
Paulina Silska
Opracowywanie projektów roślinnych
Izabela Malkusz
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
2.
8.55
Dobieranie roślin do urządzania obiektów archite
Izabela Malkusz
Język polski
Anna Mróz
zajęcia z wychowawcą
Izabela Dajksler
Dobieranie roślin do urządzania obiektów archite
Izabela Malkusz
Matematyka R
Paulina Silska
3.
9.50
Matematyka R
Paulina Silska
Dobieranie roślin do urządzania obiektów archite
Izabela Malkusz
Matematyka
Paulina Silska
Biologia
Aleksandra Bibiela
Plastyka
Marek Wójcicki
4.
10.50
Język polski
Anna Mróz
Dobieranie roślin do urządzania obiektów archite
Izabela Malkusz
Urządzanie i pieleanie roślinnych obiektów
Ewa Binko
Podstawy architektury krajobrazu
Ewa Binko
język angielski I
Marta Nawrat
język angielski II
Anna Boncol
5.
11.50
Geografia
Izabela Dajksler
Język polski
Anna Mróz
BiZ
Justyna Goretzky-Drobnica
Urządzanie i pieleanie roślinnych obiektów
Ewa Binko
język niemiecki II
Elżbieta Windisz
język niemiecki I
Iwona Lorc-Przybylska
6.
12.45
język angielski I
Marta Nawrat
język angielski II
Anna Boncol
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Podstawy architektury krajobrazu
Ewa Binko
HiT
Iwona Jurek
WF gr.I
Robert Konieczny
WF gr.II
Bogdan Dudziak
7.
13.40
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Historia
Iwona Jurek
Urządzanie i pieleanie roślinnych obiektów
Ewa Binko
Historia
Iwona Jurek
 
8.
14.35
Edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
Informatyka gr.II
Janusz Stebel
Fizyka
Bogdan Ciepłak
WF gr.II
Bogdan Dudziak
WF gr.I
Robert Konieczny
 
9.
15.30
    Chemia
Angelika Migocki
WF gr.I
Robert Konieczny
WF gr.II
Bogdan Dudziak
 

 


1 C

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
zajęcia praktyczne Matematyka R
Paulina Silska
język angielski II
Marta Nawrat
język angielski I
Jagoda Małek
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
Matematyka
Paulina Silska
2.
8.55
zajęcia praktyczne Matematyka
Paulina Silska
Historia
Marek Ślimok
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
język niemiecki I
Beata Barakowska
Język polski
Sylwia Czekaj
3.
9.50
zajęcia praktyczne Historia
Marek Ślimok
Język polski
Sylwia Czekaj
zajęcia z wychowawcą
Marek Ślimok
HiT
Iwona Jurek
4.
10.50
zajęcia praktyczne Podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
Podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Matematyka R
Paulina Silska
5.
11.50
BiZ
Justyna Goretzky-Drobnica
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Grzegorz Babraj
Edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
język niemiecki I
Beata Barakowska
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Grzegorz Babraj
6.
12.45
Podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Grzegorz Babraj
Geografia
Izabela Dajksler
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Grzegorz Babraj
Język polski
Sylwia Czekaj
7.
13.40
Plastyka
Marek Wójcicki
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
WF gr.II
Robert Konieczny
Fizyka
Bogdan Ciepłak
język angielski I
Jagoda Małek
język angielski II
Marta Nawrat
 
8.
14.35
WF gr.II
Robert Konieczny
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
WF gr.II
Robert Konieczny
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
Biologia
Aleksandra Bibiela
Chemia
Angelika Migocki
 
9.
15.30
    Informatyka gr.II
Janusz Stebel
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
 

 


1 W

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Matematyka R
Dominika Walczyńska
Podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
Historia
Iwona Jurek
zajęcia praktyczne  
2.
8.55
Język polski
Anna Mróz
Historia
Iwona Jurek
Technologia robót wykończeniowych
Ilona Mrozek
zajęcia praktyczne język angielski I
Marta Nawrat
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
3.
9.50
Podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
język niemiecki II
Elżbieta Windisz
język niemiecki I
Iwona Lorc-Przybylska
Fizyka
Dominika Walczyńska
zajęcia praktyczne Język polski
Anna Mróz
4.
10.50
Geografia
Izabela Dajksler
zajęcia z wychowawcą
Iwona Jurek
BiZ
Justyna Goretzky-Drobnica
zajęcia praktyczne Matematyka R
Dominika Walczyńska
5.
11.50
Technologia robót wykończeniowych
Ilona Mrozek
WF gr.II
Robert Konieczny
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
Biologia
Aleksandra Bibiela
Technologia robót wykończeniowych
Ilona Mrozek
język angielski I
Marta Nawrat
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
6.
12.45
Matematyka
Dominika Walczyńska
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
WF gr.II
Robert Konieczny
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Matematyka
Dominika Walczyńska
język niemiecki I
Iwona Lorc-Przybylska
język niemiecki II
Elżbieta Windisz
7.
13.40
WF gr.II
Robert Konieczny
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
Plastyka
Marek Wójcicki
Podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
Język polski
Anna Mróz
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
8.
14.35
Informatyka gr.II
Janusz Stebel
Edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
HiT
Iwona Jurek
 
9.
15.30
  Technologia robót wykończeniowych
Ilona Mrozek
  Chemia
Angelika Migocki
 

 


2 B1 - t.arch.kraj.

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
zajęcia praktyczne HiT
Iwona Jurek
Historia
Marek Ślimok
język niemiecki I
Beata Barakowska
Język polski
Sylwia Czekaj
2.
8.55
zajęcia praktyczne Matematyka R
Agnieszka Siwek
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
Matematyka
Agnieszka Siwek
Matematyka
Agnieszka Siwek
3.
9.50
zajęcia praktyczne Urządzanie i pieleanie roślinnych obiektów
Anna Szczepaniak
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
4.
10.50
zajęcia praktyczne Informatyka gr.I
Janusz Stebel
Podstawy architektury krajobrazu
Witold Dąbrowski
zajęcia z wychowawcą
Anna Szczepaniak
Geografia
Izabela Dajksler
5.
11.50
Opracowywanie projektów roślinnych
Witold Dąbrowski
język angielski I
Anna Boncol
Fizyka
Dominika Walczyńska
Historia
Marek Ślimok
język angielski I
Anna Boncol
6.
12.45
Dobieranie roślin do urządzania obiektów archite
Maciej Kapias
Chemia
Aleksandra Bibiela
Urządzanie i pieleanie roślinnych obiektów
Anna Szczepaniak
Matematyka R
Agnieszka Siwek
 
7.
13.40
Dobieranie metod i środków ochrony roślin
Maciej Kapias
Opracowywanie projektów roślinnych
Witold Dąbrowski
Podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
Obsługa maszyn ogrodniczych
Grzegorz Babraj
 
8.
14.35
Dobieranie roślin do urządzania obiektów archite
Maciej Kapias
Język polski
Sylwia Czekaj
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
   
9.
15.30
Biologia
Aleksandra Bibiela
Język polski
Sylwia Czekaj
język niemiecki I
Beata Barakowska
   

 


2 B2

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Podstawy architektury krajobrazu
Witold Dąbrowski
Dobieranie roślin do urządzania obiektów archite
Izabela Malkusz
zajęcia z wychowawcą
Dominika Walczyńska
  Matematyka R
Dominika Walczyńska
2.
8.55
Opracowywanie projektów roślinnych
Witold Dąbrowski
Dobieranie roślin do urządzania obiektów archite
Izabela Malkusz
Matematyka
Dominika Walczyńska
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
Fizyka
Dominika Walczyńska
3.
9.50
Urządzanie i pieleanie roślinnych obiektów
Izabela Malkusz
język angielski I
Anna Boncol
język angielski II
Jagoda Małek
język niemiecki II
Elżbieta Windisz
język niemiecki I
Beata Barakowska
Dobieranie metod i środków ochrony roślin
Izabela Malkusz
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
4.
10.50
Urządzanie i pieleanie roślinnych obiektów
Izabela Malkusz
Matematyka
Dominika Walczyńska
język niemiecki I
Beata Barakowska
język niemiecki II
Elżbieta Windisz
Historia
Iwona Jurek
WF gr.I
Bogdan Dudziak
5.
11.50
zajęcia praktyczne Geografia
Izabela Dajksler
Opracowywanie projektów roślinnych
Witold Dąbrowski
Obsługa maszyn ogrodniczych
Grzegorz Babraj
WF gr.I
Bogdan Dudziak
6.
12.45
zajęcia praktyczne język angielski I
Anna Boncol
język angielski II
Jagoda Małek
Podstawy przedsiębiorczości
Justyna Goretzky-Drobnica
Język polski
Anna Mróz
HiT
Iwona Jurek
7.
13.40
zajęcia praktyczne Biologia
Aleksandra Bibiela
Chemia
Angelika Migocki
Matematyka R
Dominika Walczyńska
 
8.
14.35
zajęcia praktyczne Historia
Iwona Jurek
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Język polski
Anna Mróz
 
9.
15.30
  Język polski
Anna Mróz
WF gr.I
Bogdan Dudziak
Informatyka gr.II
Janusz Stebel
 

 


2 C - t.bud

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Chemia
Angelika Migocki
zajęcia praktyczne Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Matematyka
Dominika Walczyńska
zajęcia z wychowawcą
Monika Skorus
2.
8.55
Matematyka R
Dominika Walczyńska
zajęcia praktyczne WF gr.II
Robert Konieczny
Historia
Marek Ślimok
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Monika Skorus
3.
9.50
Biologia
Aleksandra Bibiela
zajęcia praktyczne WF gr.II
Robert Konieczny
Podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
Historia
Marek Ślimok
4.
10.50
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
zajęcia praktyczne HiT
Iwona Jurek
Fizyka
Bogdan Ciepłak
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Monika Skorus
5.
11.50
Język polski
Sylwia Czekaj
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Monika Skorus
język angielski II
Marta Nawrat
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
Język polski
Sylwia Czekaj
Język polski
Sylwia Czekaj
6.
12.45
Geografia
Izabela Dajksler
język angielski II
Marta Nawrat
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
Matematyka
Dominika Walczyńska
język niemiecki I
Beata Barakowska
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
Matematyka R
Dominika Walczyńska
7.
13.40
Podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Monika Skorus
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Monika Skorus
WF gr.II
Robert Konieczny
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
Informatyka gr.II
Bogdan Ciepłak
8.
14.35
  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Monika Skorus
Podstawy przedsiębiorczości
Justyna Goretzky-Drobnica
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
język niemiecki I
Beata Barakowska
 
9.
15.30
  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Monika Skorus
     

 


3 Bc - t.arch.krajobrazu

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Matematyka
Agnieszka Siwek
Matematyka R
Agnieszka Siwek
Biologia
Aleksandra Bibiela
zajęcia praktyczne
2.
8.55
Historia
Marek Ślimok
język niemiecki I
Beata Barakowska
Język polski
Sylwia Czekaj
Język polski
Sylwia Czekaj
zajęcia praktyczne
3.
9.50
Matematyka R
Agnieszka Siwek
WF gr.II
Robert Konieczny
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
Historia
Marek Ślimok
język niemiecki I
Beata Barakowska
zajęcia praktyczne
4.
10.50
Fizyka
Dominika Walczyńska
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
WF gr.II
Robert Konieczny
Matematyka
Agnieszka Siwek
Dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu
Witold Dąbrowski
zajęcia praktyczne
5.
11.50
Chemia
Aleksandra Bibiela
Język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Matematyka R
Agnieszka Siwek
Dobieranie roślin do urządzania obiektów archite
Anna Szczepaniak
6.
12.45
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
WF gr.II
Robert Konieczny
Opracowywanie projektów roślinnych
Witold Dąbrowski
Budowanie i konserwacja obiektów architektury kraj
Ilona Mrozek
Podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
język angielski I
Anna Boncol
7.
13.40
zajęcia z wychowawcą
Agnieszka Siwek
Matematyka
Agnieszka Siwek
Geografia
Izabela Dajksler
język angielski I
Anna Boncol
BHP
Grzegorz Babraj
8.
14.35
Opracowanie projektów obiektów architektury krajob
Witold Dąbrowski
Pracownia kosztorysowania
Witold Dąbrowski
  Informatyka gr.I
Janusz Stebel
 
9.
15.30
Język polski
Sylwia Czekaj
       

 


3 bC - t.bud.

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Matematyka
Agnieszka Siwek
Matematyka R
Agnieszka Siwek
Biologia
Aleksandra Bibiela
zajęcia praktyczne
2.
8.55
Historia
Marek Ślimok
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
Język polski
Sylwia Czekaj
Język polski
Sylwia Czekaj
zajęcia praktyczne
3.
9.50
Matematyka R
Agnieszka Siwek
WF gr.II
Robert Konieczny
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
Historia
Marek Ślimok
Informatyka gr.II
Janusz Stebel
zajęcia praktyczne
4.
10.50
Fizyka
Dominika Walczyńska
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
WF gr.II
Robert Konieczny
Matematyka
Agnieszka Siwek
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
zajęcia praktyczne
5.
11.50
Chemia
Aleksandra Bibiela
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Krzysztof Jarosz
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Matematyka R
Agnieszka Siwek
 
6.
12.45
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
WF gr.II
Robert Konieczny
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Krzysztof Jarosz
język angielski II
Jagoda Małek
Podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
 
7.
13.40
zajęcia z wychowawcą
Agnieszka Siwek
Matematyka
Agnieszka Siwek
Geografia
Izabela Dajksler
Język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
 
8.
14.35
Podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
BHP
Grzegorz Babraj
język angielski II
Jagoda Małek
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Krzysztof Jarosz
 
9.
15.30
Język polski
Sylwia Czekaj
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Krzysztof Jarosz
  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Krzysztof Jarosz
 

 


4 Bc - t.arch.krajobrazu

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  Historia
Marek Ślimok
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
Budowanie i konserwacja obiektów architektury kraj
Anna Szczepaniak
Geografia
Izabela Dajksler
2.
8.55
  Opracowanie projektów obiektów architektury krajob
Anna Szczepaniak
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
Opracowanie projektów obiektów architektury krajob
Anna Szczepaniak
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
3.
9.50
Język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
4.
10.50
Dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu
Ilona Mrozek
Matematyka
Aleksandra Podbucka
Język polski
Sylwia Czekaj
Dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu
Ilona Mrozek
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
5.
11.50
Fizyka
Dominika Walczyńska
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Matematyka
Aleksandra Podbucka
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
Biologia
Aleksandra Bibiela
6.
12.45
zajęcia z wychowawcą
Patrycja Wojtaszak
Język polski
Sylwia Czekaj
Pracownia kosztorysowania
Witold Dąbrowski
Matematyka
Aleksandra Podbucka
Budowanie i konserwacja obiektów architektury kraj
Anna Szczepaniak
7.
13.40
Język polski
Sylwia Czekaj
Budowanie i konserwacja obiektów architektury kraj
Anna Szczepaniak
Opracowanie projektów obiektów architektury krajob
Anna Szczepaniak
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
 
8.
14.35
język niemiecki I
Beata Barakowska
Opracowanie projektów obiektów architektury krajob
Anna Szczepaniak
Wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
BHP
Grzegorz Babraj
 
9.
15.30
  Budowanie i konserwacja obiektów architektury kraj
Anna Szczepaniak
Chemia
Aleksandra Bibiela
   

 


4 bC - t.bud.

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
Historia
Marek Ślimok
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
  Geografia
Izabela Dajksler
2.
8.55
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
Marzena Pecyna
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
3.
9.50
Kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
4.
10.50
Kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
Matematyka
Aleksandra Podbucka
Język polski
Sylwia Czekaj
Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
Marzena Pecyna
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
5.
11.50
Fizyka
Dominika Walczyńska
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Matematyka
Aleksandra Podbucka
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
Biologia
Aleksandra Bibiela
6.
12.45
zajęcia z wychowawcą
Patrycja Wojtaszak
Język polski
Sylwia Czekaj
Język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
Matematyka
Aleksandra Podbucka
 
7.
13.40
Język polski
Sylwia Czekaj
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
Kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
 
8.
14.35
język niemiecki I
Beata Barakowska
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
Wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
Kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
 
9.
15.30
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
  Chemia
Aleksandra Bibiela
   

 


5 Bc

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Opracowanie projektów obiektów architektury krajob
Anna Szczepaniak
   
2.
8.55
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
Matematyka
Dominika Walczyńska
Język polski
Anna Mróz
język angielski I
Marta Nawrat
 
3.
9.50
Wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
Matematyka R
Dominika Walczyńska
Dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
Budowanie i konserwacja obiektów architektury kraj
Anna Szczepaniak
Matematyka R
Dominika Walczyńska
4.
10.50
Historia
Marek Ślimok
Dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Matematyka
Dominika Walczyńska
Język polski
Anna Mróz
5.
11.50
Język polski
Anna Mróz
Budowanie i konserwacja obiektów architektury kraj
Anna Szczepaniak
Budowanie i konserwacja obiektów architektury kraj
Anna Szczepaniak
Dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
Matematyka
Dominika Walczyńska
6.
12.45
język niemiecki I
Beata Barakowska
Opracowanie projektów obiektów architektury krajob
Anna Szczepaniak
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
Opracowanie projektów obiektów architektury krajob
Anna Szczepaniak
zajęcia z wychowawcą
Aleksandra Paczkowska
7.
13.40
Język polski
Anna Mróz
Matematyka
Dominika Walczyńska
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
Opracowanie projektów obiektów architektury krajob
Anna Szczepaniak
Dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
8.
14.35
język angielski I
Marta Nawrat
  Dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
Budowanie i konserwacja obiektów architektury kraj
Anna Szczepaniak
język angielski I
Marta Nawrat
9.
15.30
    Dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
   

 


5 bC

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
 
2.
8.55
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
Matematyka
Dominika Walczyńska
Język polski
Anna Mróz
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
 
3.
9.50
Wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
Matematyka R
Dominika Walczyńska
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
Kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
Matematyka R
Dominika Walczyńska
4.
10.50
Historia
Marek Ślimok
Kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Matematyka
Dominika Walczyńska
Język polski
Anna Mróz
5.
11.50
Język polski
Anna Mróz
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
Kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
Matematyka
Dominika Walczyńska
6.
12.45
Kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
Kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
zajęcia z wychowawcą
Aleksandra Paczkowska
7.
13.40
Język polski
Anna Mróz
Matematyka
Dominika Walczyńska
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
Kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
język angielski II
Agnieszka Szeliga
8.
14.35
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
  Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
język angielski II
Agnieszka Szeliga
 
9.
15.30
      język angielski II
Agnieszka Szeliga
 

 


1 A

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  Matematyka
Dominika Walczyńska
Biologia
Aleksandra Bibiela
zajęcia z wychowawcą
Marta Nawrat
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
język angielski I
Marta Nawrat
2.
8.55
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
WF gr.II
Robert Konieczny
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Matematyka
Dominika Walczyńska
HiT
Iwona Jurek
3.
9.50
Matematyka R
Dominika Walczyńska
Rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
język angielski I
Marta Nawrat
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
Fizyka
Bogdan Ciepłak
Język polski
Sylwia Czekaj
4.
10.50
WF gr.II
Robert Konieczny
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
Rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
Edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
Język polski
Sylwia Czekaj
Język polski
Sylwia Czekaj
5.
11.50
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
WF gr.II
Robert Konieczny
język niemiecki I
Beata Barakowska
język niemiecki II
Elżbieta Windisz
HiT
Iwona Jurek
BiZ
Justyna Goretzky-Drobnica
Historia
Marek Ślimok
6.
12.45
Język polski
Sylwia Czekaj
Matematyka
Dominika Walczyńska
język niemiecki II
Elżbieta Windisz
język niemiecki I
Beata Barakowska
Historia
Marek Ślimok
Informatyka gr.II
Bogdan Ciepłak
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
7.
13.40
Geografia
Izabela Dajksler
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
język angielski I
Marta Nawrat
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
język angielski I
Marta Nawrat
  Plastyka
Marta Nawrat
8.
14.35
Zarys historii architektury
Marek Wójcicki
  Chemia
Angelika Migocki
   
9.
15.30
         

 


1 M

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Język polski
Anna Mróz
Przysposobienie sportowo - obronne
Bogdan Dudziak
Język polski
Anna Mróz
  WF gr.I
Bogdan Dudziak
WF gr.II
Sebastian Jarzębak
2.
8.55
Matematyka
Paulina Silska
język angielski I
Anna Boncol
język angielski II
Jagoda Małek
Matematyka
Paulina Silska
  WF gr.II
Sebastian Jarzębak
WF gr.I
Bogdan Dudziak
3.
9.50
Chemia
Angelika Migocki
Matematyka
Paulina Silska
Język polski
Anna Mróz
HiT
Iwona Jurek
Matematyka R
Paulina Silska
4.
10.50
BiZ
Justyna Goretzky-Drobnica
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Plastyka
Marek Wójcicki
język angielski I
Anna Boncol
język angielski II
Jagoda Małek
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
Informatyka gr.II
Bogdan Ciepłak
5.
11.50
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
zajęcia z wychowawcą
Sebastian Jarzębak
język niemiecki II
Elżbieta Windisz
język niemiecki I
Beata Barakowska
język angielski II
Jagoda Małek
język angielski I
Anna Boncol
 
6.
12.45
Historia
Marek Ślimok
Geografia
Izabela Dajksler
WF gr.II
Sebastian Jarzębak
WF gr.I
Bogdan Dudziak
Fizyka
Bogdan Ciepłak
 
7.
13.40
Biologia
Aleksandra Bibiela
Edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
język angielski II
Jagoda Małek
język angielski I
Anna Boncol
Historia
Marek Ślimok
 
8.
14.35
HiT
Iwona Jurek
Język polski
Anna Mróz
język niemiecki I
Beata Barakowska
język niemiecki II
Elżbieta Windisz
   
9.
15.30
  Przysposobienie wojskowe
Michał Hańderek
     

 


2 A2

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Chemia
Aleksandra Bibiela
język angielski I
Anna Boncol
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
  język angielski I
Anna Boncol
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
WF gr.II
Robert Konieczny
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
2.
8.55
Chemia
Aleksandra Bibiela
Zarys historii architektury
Marek Wójcicki
Matematyka
Agnieszka Siwek
Historia
Iwona Jurek
Informatyka gr.II
Bogdan Ciepłak
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
3.
9.50
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Matematyka R
Agnieszka Siwek
Geografia
Izabela Dajksler
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
język angielski I
Anna Boncol
Matematyka
Agnieszka Siwek
4.
10.50
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
język angielski I
Anna Boncol
Geografia
Izabela Dajksler
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
WF gr.II
Robert Konieczny
Rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
Matematyka
Agnieszka Siwek
5.
11.50
zajęcia z wychowawcą
Beata Barakowska
Matematyka R
Agnieszka Siwek
WF gr.II
Robert Konieczny
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
Rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
Historia
Iwona Jurek
6.
12.45
HiT
Iwona Jurek
język niemiecki I
Beata Barakowska
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
Matematyka
Agnieszka Siwek
  Religia
Zuzanna Karnuszewicz
7.
13.40
Fizyka
Dominika Walczyńska
Biologia
Izabela Dajksler
Podstawy przedsiębiorczości
Justyna Goretzky-Drobnica
  Język polski
Viola Rosiak
8.
14.35
Biologia
Izabela Dajksler
  Język polski
Viola Rosiak
  Język polski
Viola Rosiak
9.
15.30
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
język niemiecki I
Beata Barakowska
  Język polski
Viola Rosiak
   

 


2 A1

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
  Język polski
Sylwia Czekaj
  język niemiecki I
Beata Barakowska
2.
8.55
Matematyka
Aleksandra Podbucka
język niemiecki II
Elżbieta Windisz
Podstawy przedsiębiorczości
Justyna Goretzky-Drobnica
język angielski I
Anna Boncol
język angielski II
Jagoda Małek
Biologia
Aleksandra Bibiela
3.
9.50
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
HiT
Iwona Jurek
Biologia
Aleksandra Bibiela
Język polski
Sylwia Czekaj
Geografia
Izabela Dajksler
4.
10.50
Chemia
Aleksandra Bibiela
język angielski I
Anna Boncol
język angielski II
Jagoda Małek
Geografia
Izabela Dajksler
Historia
Marek Ślimok
Zarys historii architektury
Marek Wójcicki
5.
11.50
język angielski II
Jagoda Małek
język angielski I
Anna Boncol
Język polski
Sylwia Czekaj
Rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
Fizyka
Bogdan Ciepłak
Matematyka
Aleksandra Podbucka
6.
12.45
Chemia
Aleksandra Bibiela
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
WF gr.II
Bogdan Dudziak
Rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
WF gr.II
Bogdan Dudziak
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
7.
13.40
język angielski I
Anna Boncol
język angielski II
Jagoda Małek
Matematyka
Aleksandra Podbucka
Matematyka
Aleksandra Podbucka
WF gr.II
Bogdan Dudziak
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
Język polski
Sylwia Czekaj
8.
14.35
  język niemiecki II
Elżbieta Windisz
język niemiecki I
Beata Barakowska
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
Historia
Marek Ślimok
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
Informatyka gr.II
Bogdan Ciepłak
9.
15.30
        zajęcia z wychowawcą
Sylwia Czekaj

 


2 M

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
    WF gr.I
Sebastian Jarzębak
WF gr.II
Robert Konieczny
  Matematyka
Aleksandra Podbucka
2.
8.55
WF gr.II
Robert Konieczny
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
  Matematyka
Aleksandra Podbucka
Geografia
Izabela Dajksler
Geografia
Izabela Dajksler
3.
9.50
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
WF gr.II
Robert Konieczny
Przysposobienie sportowo - obronne
Bogdan Dudziak
Podstawy przedsiębiorczości
Justyna Goretzky-Drobnica
Fizyka
Dominika Walczyńska
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
Informatyka gr.II
Bogdan Ciepłak
4.
10.50
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
język niemiecki I
Beata Barakowska
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
język angielski II
Anna Boncol
język angielski I
Jagoda Małek
Chemia
Aleksandra Bibiela
Historia
Marek Ślimok
5.
11.50
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
Matematyka
Aleksandra Podbucka
Język polski
Anna Mróz
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Język polski
Anna Mróz
6.
12.45
Język polski
Anna Mróz
HiT
Iwona Jurek
Biologia
Aleksandra Bibiela
język angielski I
Jagoda Małek
język angielski II
Anna Boncol
Matematyka
Aleksandra Podbucka
7.
13.40
Historia
Marek Ślimok
język angielski I
Jagoda Małek
język angielski II
Anna Boncol
Język polski
Anna Mróz
język niemiecki I
Beata Barakowska
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
Biologia
Aleksandra Bibiela
8.
14.35
język angielski II
Anna Boncol
język angielski I
Jagoda Małek
Chemia
Aleksandra Bibiela
  Religia
Zuzanna Karnuszewicz
 
9.
15.30
zajęcia z wychowawcą
Michał Hańderek
       

 


3 Am

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
  język niemiecki I
Beata Barakowska
  Religia
Zuzanna Karnuszewicz
2.
8.55
Rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
  język angielski I
Marta Nawrat
WF gr.II
Robert Konieczny
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
3.
9.50
zajęcia z wychowawcą
Anna Mróz
  Matematyka R
Agnieszka Siwek
Matematyka
Agnieszka Siwek
Chemia
Aleksandra Bibiela
4.
10.50
Matematyka
Agnieszka Siwek
  Biologia
Aleksandra Bibiela
Język polski
Anna Mróz
WF gr.II
Robert Konieczny
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
5.
11.50
Matematyka R
Agnieszka Siwek
Historia
Marek Ślimok
Geografia
Izabela Dajksler
Język polski
Anna Mróz
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
WF gr.II
Robert Konieczny
6.
12.45
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
Zarys historii architektury
Marek Wójcicki
Historia
Marek Ślimok
język angielski I
Marta Nawrat
język angielski I
Marta Nawrat
7.
13.40
język angielski I
Marta Nawrat
Język polski
Anna Mróz
język niemiecki I
Beata Barakowska
Fizyka
Bogdan Ciepłak
Język polski
Anna Mróz
8.
14.35
Podstawy przedsiębiorczości
Justyna Goretzky-Drobnica
Matematyka
Agnieszka Siwek
język angielski I
Marta Nawrat
Fizyka
Bogdan Ciepłak
 
9.
15.30
         

 


3 aM

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
        Religia
Zuzanna Karnuszewicz
2.
8.55
  język angielski II
Patrycja Wojtaszak
  WF gr.II
Robert Konieczny
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
3.
9.50
zajęcia z wychowawcą
Anna Mróz
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
Matematyka R
Agnieszka Siwek
Matematyka
Agnieszka Siwek
Chemia
Aleksandra Bibiela
4.
10.50
Matematyka
Agnieszka Siwek
język niemiecki II
Elżbieta Windisz
Biologia
Aleksandra Bibiela
Język polski
Anna Mróz
WF gr.II
Robert Konieczny
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
5.
11.50
Matematyka R
Agnieszka Siwek
Historia
Marek Ślimok
Geografia
Izabela Dajksler
Język polski
Anna Mróz
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
WF gr.II
Robert Konieczny
6.
12.45
Przysposobienie sportowo - obronne
Bogdan Dudziak
Informatyka gr.II
Janusz Stebel
Historia
Marek Ślimok
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
7.
13.40
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
Język polski
Anna Mróz
język niemiecki II
Elżbieta Windisz
Fizyka
Bogdan Ciepłak
Język polski
Anna Mróz
8.
14.35
Podstawy przedsiębiorczości
Justyna Goretzky-Drobnica
Matematyka
Agnieszka Siwek
  Fizyka
Bogdan Ciepłak
 
9.
15.30
      Przysposobienie wojskowe
Michał Hańderek
 

 


4 A

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  Matematyka
Aleksandra Podbucka
Geografia
Izabela Dajksler
Język polski
Sylwia Czekaj
 
2.
8.55
  Historia
Marek Ślimok
język niemiecki I
Beata Barakowska
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
język niemiecki I
Beata Barakowska
3.
9.50
zajęcia z wychowawcą
Aleksandra Podbucka
Geografia
Izabela Dajksler
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
Zarys historii architektury
Marek Wójcicki
Matematyka
Aleksandra Podbucka
4.
10.50
Rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
5.
11.50
Rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
  Język polski
Sylwia Czekaj
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
6.
12.45
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
  Matematyka
Aleksandra Podbucka
  WF gr.I
Sebastian Jarzębak
7.
13.40
Matematyka
Aleksandra Podbucka
      Historia
Marek Ślimok
8.
14.35
Język polski
Sylwia Czekaj
      Język polski
Sylwia Czekaj
9.
15.30
         

 


4 M

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Matematyka
Agnieszka Siwek
       
2.
8.55
Matematyka R
Agnieszka Siwek
WF gr.I
Bogdan Dudziak
  Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Język polski
Anna Mróz
3.
9.50
WF gr.I
Bogdan Dudziak
język niemiecki I
Beata Barakowska
język angielski I
Jagoda Małek
język angielski I
Jagoda Małek
język niemiecki I
Beata Barakowska
4.
10.50
WF gr.I
Bogdan Dudziak
Historia
Marek Ślimok
Historia
Marek Ślimok
Matematyka R
Agnieszka Siwek
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
5.
11.50
Historia
Marek Ślimok
Przysposobienie sportowo - obronne
Bogdan Dudziak
Matematyka
Agnieszka Siwek
  Matematyka
Agnieszka Siwek
6.
12.45
język angielski I
Jagoda Małek
Matematyka
Agnieszka Siwek
Język polski
Anna Mróz
  Język polski
Anna Mróz
7.
13.40
zajęcia z wychowawcą
Bogdan Dudziak
  Historia
Marek Ślimok
   
8.
14.35
    Język polski
Anna Mróz
   
9.
15.30
    Przysposobienie wojskowe
Michał Hańderek
   

 


1 E

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
        Technologia robót wykończeniowych
Marzena Pecyna
2.
8.55
        Podstawy budownictwa
Marzena Pecyna
3.
9.50
  Informatyka gr.I
Janusz Stebel
    Technologia robót wykończeniowych
Marzena Pecyna
4.
10.50
HiT
Iwona Jurek
WF gr.II
Sebastian Jarzębak
WF gr.I
Bogdan Dudziak
Rysunek budowlany
Wanda Franczuk
WF gr.I
Bogdan Dudziak
WF gr.II
Sebastian Jarzębak
Historia
Iwona Jurek
5.
11.50
Edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
Matematyka
Małgorzata Laxa
zajęcia z wychowawcą
Wanda Franczuk
WF gr.II
Sebastian Jarzębak
WF gr.I
Bogdan Dudziak
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
6.
12.45
Język polski
Anna Hyla
Język polski
Anna Hyla
język angielski II
Marta Nawrat
język angielski I
Anna Boncol
BiZ
Justyna Goretzky-Drobnica
BHP
Grzegorz Babraj
7.
13.40
BiZ
Justyna Goretzky-Drobnica
Matematyka
Małgorzata Laxa
zajęcia praktyczne Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Geografia
Izabela Dajksler
8.
14.35
Biologia
Aleksandra Bibiela
język angielski II
Marta Nawrat
język angielski I
Anna Boncol
zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne  
9.
15.30
  Informatyka gr.II
Janusz Stebel
zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne  

 


1 S

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne   WF gr.I
Sebastian Jarzębak
 
2.
8.55
zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne HiT
Iwona Jurek
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
 
3.
9.50
zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne zajęcia z wychowawcą
Roman Osadnik
Edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
 
4.
10.50
zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne język angielski I
Marta Nawrat
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
 
5.
11.50
Technologia stolarstwa
Ireneusz Lisiecki
Podstawy budownictwa
Roman Osadnik
Rysunek budowlany
Roman Osadnik
język angielski I
Marta Nawrat
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
6.
12.45
BiZ
Justyna Goretzky-Drobnica
Matematyka
Małgorzata Laxa
Język polski
Anna Hyla
Geografia
Izabela Dajksler
Biologia
Aleksandra Bibiela
7.
13.40
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
BHP
Grzegorz Babraj
Język polski
Anna Hyla
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
Historia
Iwona Jurek
8.
14.35
Technologia stolarstwa
Ireneusz Lisiecki
    BiZ
Justyna Goretzky-Drobnica
Matematyka
Małgorzata Laxa
9.
15.30
         

 


2 F

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
        język angielski I
Agnieszka Szeliga
2.
8.55
    Matematyka
Małgorzata Laxa
  język angielski I
Agnieszka Szeliga
3.
9.50
    Matematyka
Małgorzata Laxa
  WF gr.I
Sebastian Jarzębak
4.
10.50
    Matematyka
Małgorzata Laxa
  WF gr.I
Sebastian Jarzębak
5.
11.50
    WF gr.I
Sebastian Jarzębak
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
Matematyka
Małgorzata Laxa
6.
12.45
    Język polski
Viola Rosiak
Język polski
Viola Rosiak
Matematyka
Małgorzata Laxa
7.
13.40
    Język polski
Viola Rosiak
Język polski
Viola Rosiak
Matematyka
Małgorzata Laxa
8.
14.35
      Język polski
Viola Rosiak
język angielski I
Agnieszka Szeliga
9.
15.30
      Język polski
Viola Rosiak
 

 


2 eS

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
    zajęcia praktyczne Matematyka
Marzena Pecyna
 
2.
8.55
  Religia
Zuzanna Karnuszewicz
zajęcia praktyczne Biologia
Aleksandra Bibiela
WF gr.II
Robert Konieczny
3.
9.50
  Religia
Zuzanna Karnuszewicz
zajęcia praktyczne język angielski II
Marta Nawrat
WF gr.II
Robert Konieczny
4.
10.50
  Język polski
Józef Pyrk
zajęcia praktyczne WF gr.II
Robert Konieczny
Matematyka
Marzena Pecyna
5.
11.50
Historia
Iwona Jurek
zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne Technologia stolarstwa
Ireneusz Lisiecki
Geografia
Izabela Dajksler
6.
12.45
Technologia stolarstwa
Ireneusz Lisiecki
zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne zajęcia z wychowawcą
Robert Konieczny
Podstawy budownictwa
Roman Osadnik
7.
13.40
Technologia stolarstwa
Ireneusz Lisiecki
zajęcia praktyczne   Język polski
Józef Pyrk
Rysunek budowlany
Roman Osadnik
8.
14.35
  zajęcia praktyczne   język angielski II
Marta Nawrat
Podstawy budownictwa
Roman Osadnik
9.
15.30
  zajęcia praktyczne      

 


2 Es

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
WF gr.I
Robert Konieczny
zajęcia praktyczne Matematyka
Marzena Pecyna
 
2.
8.55
Technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
zajęcia praktyczne Biologia
Aleksandra Bibiela
 
3.
9.50
Technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
zajęcia praktyczne Podstawy budownictwa
Roman Osadnik
język angielski I
Anna Boncol
4.
10.50
Rysunek budowlany
Roman Osadnik
Język polski
Józef Pyrk
zajęcia praktyczne Podstawy budownictwa
Roman Osadnik
Matematyka
Marzena Pecyna
5.
11.50
Historia
Iwona Jurek
zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne Technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
Geografia
Izabela Dajksler
6.
12.45
  zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne zajęcia z wychowawcą
Robert Konieczny
 
7.
13.40
  zajęcia praktyczne WF gr.I
Robert Konieczny
Język polski
Józef Pyrk
 
8.
14.35
  zajęcia praktyczne WF gr.I
Robert Konieczny
język angielski I
Anna Boncol
 
9.
15.30
  zajęcia praktyczne      

 


3 E

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
      zajęcia praktyczne Religia
Zuzanna Karnuszewicz
2.
8.55
  WF gr.I
Sebastian Jarzębak
  zajęcia praktyczne Religia
Zuzanna Karnuszewicz
3.
9.50
Geografia
Izabela Dajksler
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
Wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
zajęcia praktyczne  
4.
10.50
Język polski
Józef Pyrk
Technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
zajęcia praktyczne  
5.
11.50
Język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
Język polski
Józef Pyrk
język angielski I
Anna Boncol
zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne
6.
12.45
Technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
Technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
Technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne
7.
13.40
Prowadzenie działalności gospodarczej

Janusz Stebel
Rysunek budowlany
Roman Osadnik
Biologia
Aleksandra Bibiela
zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne
8.
14.35
  zajęcia z wychowawcą
Krzysztof Jarosz
Historia
Marek Ślimok
  zajęcia praktyczne
9.
15.30
  Matematyka
Małgorzata Laxa
    zajęcia praktyczne

 

Data dodania: 2023-09-03 23:30:49
Data edycji: 2023-09-12 14:18:47
Ilość wyświetleń: 24149

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej szkoły zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej