Spotkanie z Rodzicami

Uwaga,
12.września 2018r. odbędzie się spotkanie z Rodzicami.

Rozpoczynamy o godzinie 17.00 w auli szkolnej (sala 008)
następnie zapraszamy na spotkanie z wychowawcami.

Spotkanie wychowawców z rodzicami.

Przypominamy, że dnia 3.01.2018r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie wychowawców z Rodzicami.
Wszystkich Rodziców zapraszamy.

Dyrekcja PSB-ZS.

Informacje na temat przeprowadzanej reformy oświatowej.

W związku z licznymi pytaniami, które dotyczą reformy edukacji kierowanymi do Kuratorium Oświaty w Katowicach przez rodziców i nauczycieli szkół i placówek podległych nadzorowi delegatury zamieszczamy linki umożliwiające przekierowanie zainteresowanych na:

- stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://reformaedukacji.men.gov.pl/

- stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

- stronę internetową Kuratorium Oświaty w Katowicach – broszura "Dobra szkoła": http://www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/broszura-dobra-szkola-reforma%20edukacji.pdf

gdzie zainteresowani będą mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat przeprowadzanej reformy oświatowej.

 

 

Rada Rodziców PSB-ZS

Nr konta Rady Rodziców Państwowych Szkół Budownictwa - Zespołu Szkół w Bytomiu:

PKO BP S.A. o/Bytom

79 1020 2368 0000 2402 0021 7968

 

Szkoły Dla Rodziców

Serdecznie zapraszam zainteresowanych rodziców i opiekunów na zajęcia organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu „Szkoły Dla Rodziców.” W jej ramach oferujemy rodzicom otwarte spotkania z psychologiem i pedagogiem Poradni skierowane na rozwój kompetencji rodzicielskich. Spotkania odbywać się będą w Młodzieżowym Domu Kultury    Nr 1 w Bytomiu w każdą trzecią środę miesiąca – począwszy od 18 listopada br.

Czytaj więcej: Szkoły Dla Rodziców

Spotkanie z Rodzicami

 Dyrekcja Szkoły informuje, że Spotkanie z Rodzicami odbędzie się 16.09.2015r. o godzinie 17:00 w auli szkolnej, a następnie w wyznaczonych salach lekcyjnych, według odrębnego harmonogramu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkolnym: 32/281-33-63.

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI - WYWIADÓWKI

W dniu 28.01.2015 r. o godzinie 17.00 odbędą się wywiadówki - spotkania z rodzicami.

Harmonogram sal będzie wywieszony na terenie szkoły dniu wywiadówki.

Zebranie z Rodzicami

Dyrekcja Szkoły informuje, że dnia 29.10.2014r. (środa) o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie Rodziców z wychowawcami klas.

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 
 

LP.

TERMIN

SPOTKANIE

1.

10. września 2014 r.

Spotkanie z Rodzicami

2.

29. października 2014 r.

Spotkanie z Rodzicami (I śródsemestr)

3.

28. stycznia 2015 r.

Spotkanie z Rodzicami

4.

25. marca 2015 r.

Spotkanie z Rodzicami

 

 

29. kwietnia - dzień wolny od zajęć

UWAGA, UWAGA!

DYREKCJA SZKOŁY INFORMUJE, ŻE DZIEŃ JUTRZEJSZY, CZYLI 29. KWIECIEŃ JEST

DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW!

Zebranie rodziców - 15.01.2014

Dyrekcja Szkoły informuje, że dnia 15.01.2014r. (środa), o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie rodziców z wychowawcami klas.

Zebranie z rodzicami

Dyrekcja Państwowych Szkół Budownictwa - Zespołu Szkół w Bytomiu przypomina Rodzicom o zbliżającym się zebraniu z wychowawcami klas, które odbędzie się dnia 30.10.2013r. (środa), o godzinie 17:00. Harmonogram spotkań zostanie wywieszony w środę.


 

 

Zebranie z Rodzicami

Dyrekcja Szkoły informuje, że dnia 14.11.2012r. (środa), o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie Rodziców z wychowawcami klas. Wykaz sal na wywiadówkę będzie udostępniony niebawem. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkolnym - 32/281-33-63.

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl