PLAN ZAJĘĆ - 12.09.2022 r.

Plan zajęć obowiązujący od dnia 12.09.2022 r.

 


Nauczyciele prowadzący Zajęcia Praktyczne, pracują zgodnie z własnym planem.

Przypominamy, że plan zajęć widoczny w mobiDzienniku pojawia się wycinkowo, więc obowiązującym jest plan widoczny poniżej.

 

 

 

1 B1 1 B2 1 C 2 Bc - t.arch.kraj. 2 bC - t.bud.
3 Bc - t.arch.krajobrazu 3 bC - t.bud. 4 Bc - t.arch.krajobrazu 4 bC - t.bud. 4 Bg
4 Cg 1 A1 1 A2 1 M 2 Am
2 aM 3 A 3 M 4 A 4 M
1 Es 1 eS 1 F 2 E 3 E

1 B1

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Matematyka
Agnieszka Siwek
131
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
Geografia
Izabela Dajksler
210
WF gr.III
Sebastian Jarzębak
SG
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
2.
8.55
Język polski
Józef Pyrk
101
język angielski I
Anna Lass
208
Historia
Iwona Jurek
207
WF gr.III
Sebastian Jarzębak
SG
Podstawy architektury krajobrazu
Witold Dąbrowski
128
3.
9.50
Dobieranie roślin do urządzania obiektów archite
Maciej Kapias
302
zajęcia z wychowawcą
Anna Szczepaniak
301
Edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
009
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Podstawy architektury krajobrazu
Witold Dąbrowski
128
4.
10.50
Dobieranie roślin do urządzania obiektów archite
Maciej Kapias
302
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
WF gr.III
Sebastian Jarzębak
SG
Matematyka
Agnieszka Siwek
131
Chemia
Aleksandra Bibiela
120
5.
11.50
Dobieranie roślin do urządzania obiektów archite
Maciej Kapias
308
Opracowywanie projektów roślinnych
Anna Szczepaniak
301
Język polski
Józef Pyrk
101
Opracowywanie projektów roślinnych
Anna Szczepaniak
301
HiT
Iwona Jurek
213
6.
12.45
Dobieranie roślin do urządzania obiektów archite
Maciej Kapias
308
Matematyka R
Agnieszka Siwek
131
Plastyka
Marek Wójcicki
206
  Historia
Iwona Jurek
213
7.
13.40
Urządzanie i pieleanie roślinnych obiektów
Maciej Kapias
308
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
Biologia
Aleksandra Bibiela
120
  Fizyka
Dominika Walczyńska
201
8.
14.35
Urządzanie i pieleanie roślinnych obiektów
Maciej Kapias
308
język angielski I
Anna Lass
208
Matematyka R
Agnieszka Siwek
131
  Język polski
Józef Pyrk
101
9.
15.30
Urządzanie i pieleanie roślinnych obiektów
Maciej Kapias
308
       

 


1 B2

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Opracowywanie projektów roślinnych
Izabela Malkusz
308
Dobieranie roślin do urządzania obiektów archite
Izabela Malkusz
308
  Historia
Iwona Jurek
213
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
2.
8.55
Dobieranie roślin do urządzania obiektów archite
Izabela Malkusz
308
Opracowywanie projektów roślinnych
Izabela Malkusz
  HiT
Iwona Jurek
213
Język polski
Józef Pyrk
101
3.
9.50
Urządzanie i pieleanie roślinnych obiektów
Izabela Malkusz
308
Język polski
Józef Pyrk
101
Historia
Iwona Jurek
207
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Chemia
Aleksandra Bibiela
120
4.
10.50
Dobieranie roślin do urządzania obiektów archite
Izabela Malkusz
308
Urządzanie i pieleanie roślinnych obiektów
Izabela Malkusz
308
WF gr.IV
Robert Konieczny
WF gr.II
Bogdan Dudziak
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
Podstawy architektury krajobrazu
Witold Dąbrowski
128
Fizyka
Dominika Walczyńska
201
5.
11.50
Plastyka
Marek Wójcicki
206
Geografia
Izabela Dajksler
210
Dobieranie roślin do urządzania obiektów archite
Izabela Malkusz
308
Matematyka
Dominika Walczyńska
201
zajęcia z wychowawcą
Dominika Walczyńska
201
6.
12.45
Podstawy architektury krajobrazu
Witold Dąbrowski
128
Matematyka
Dominika Walczyńska
201
Urządzanie i pieleanie roślinnych obiektów
Izabela Malkusz
308
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
WF gr.II
Bogdan Dudziak
WF gr.IV
Robert Konieczny
Język polski
Józef Pyrk
101
7.
13.40
Biologia
Izabela Dajksler
210
Matematyka R
Dominika Walczyńska
201
Matematyka R
Dominika Walczyńska
201
WF gr.IV
Robert Konieczny
WF gr.II
Bogdan Dudziak
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
język angielski I
Anna Lass
208
język angielski II
Marta Nawrat
131
8.
14.35
Edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
009
język niemiecki I
Iwona Lorc-Przybylska
213
Informatyka gr.II
Janusz Stebel
122
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
302
język angielski II
Marta Nawrat
131
język angielski I
Anna Lass
208
9.
15.30
  język niemiecki I
Iwona Lorc-Przybylska
213
  język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
302
 

 


1 C

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Zajęcia praktyczne zajęcia z wychowawcą
Monika Skorus
213
    Edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
009
2.
8.55
Zajęcia praktyczne Technologia robót budowlanych
Monika Skorus
213
Fizyka
Dominika Walczyńska
201
  Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
3.
9.50
Zajęcia praktyczne język angielski II
Marta Nawrat
131
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
Podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
307
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
302
Historia
Marek Ślimok
305
4.
10.50
Zajęcia praktyczne język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski II
Marta Nawrat
131
WF gr.IV
Robert Konieczny
WF gr.II
Bogdan Dudziak
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
Język polski
Sylwia Czekaj
103
Informatyka gr.II
Bogdan Ciepłak
307
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
5.
11.50
HiT
Iwona Jurek
207
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
213
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
Język polski
Sylwia Czekaj
103
Język polski
Sylwia Czekaj
103
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
6.
12.45
Plastyka
Marek Wójcicki
206
Podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
307
Biologia
Izabela Dajksler
210
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
WF gr.II
Bogdan Dudziak
WF gr.IV
Robert Konieczny
Matematyka R
Joanna Koścień
130
7.
13.40
Matematyka
Joanna Koścień
127
Historia
Marek Ślimok
305
Technologia robót budowlanych
Monika Skorus
213
WF gr.IV
Robert Konieczny
WF gr.II
Bogdan Dudziak
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
Matematyka R
Joanna Koścień
130
8.
14.35
Matematyka
Joanna Koścień
127
Podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
307
Technologia robót budowlanych
Monika Skorus
213
Geografia
Izabela Dajksler
210
Chemia
Aleksandra Bibiela
120
9.
15.30
    Technologia robót budowlanych
Monika Skorus
213
   

 


2 Bc - t.arch.kraj.

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Dobieranie roślin do urządzania obiektów archite
Maciej Kapias
302
  język angielski II
Jagoda Małek
język angielski I
Anna Lass
208
Podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
101
Matematyka R
Agnieszka Siwek
131
2.
8.55
Dobieranie roślin do urządzania obiektów archite
Maciej Kapias
302
  Matematyka
Agnieszka Siwek
131
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
WF gr.I
Robert Konieczny
Matematyka
Agnieszka Siwek
131
3.
9.50
Biologia
Aleksandra Bibiela
120
Opracowywanie projektów roślinnych
Izabela Malkusz
308
język angielski II
Jagoda Małek
302
język angielski I
Anna Lass
208
WF gr.I
Robert Konieczny
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
4.
10.50
Historia
Marek Ślimok
305
Podstawy architektury krajobrazu
Witold Dąbrowski
Język polski
Józef Pyrk
101
Chemia
Aleksandra Bibiela
120
Historia
Marek Ślimok
305
5.
11.50
Zajęcia praktyczne Informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
Matematyka R
Agnieszka Siwek
131
zajęcia z wychowawcą
Agnieszka Siwek
131
Język polski
Józef Pyrk
101
6.
12.45
Zajęcia praktyczne język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
213
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
WF gr.I
Robert Konieczny
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
302
Fizyka
Dominika Walczyńska
201
7.
13.40
Zajęcia praktyczne Urządzanie i pieleanie roślinnych obiektów
Anna Szczepaniak
301
Opracowywanie projektów roślinnych
Izabela Malkusz
308
Urządzanie i pieleanie roślinnych obiektów
Anna Szczepaniak
301
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
8.
14.35
Zajęcia praktyczne Dobieranie metod i środków ochrony roślin
Anna Szczepaniak
301
Geografia
Izabela Dajksler
210
Obsługa maszyn ogrodniczych
Grzegorz Babraj
303
 
9.
15.30
  Język polski
Józef Pyrk
101
     

 


2 bC - t.bud.

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  Zajęcia praktyczne język angielski II
Jagoda Małek
język angielski I
Anna Lass
208
Podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
101
Matematyka R
Agnieszka Siwek
131
2.
8.55
Podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
307
Zajęcia praktyczne Matematyka
Agnieszka Siwek
131
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
WF gr.I
Robert Konieczny
Matematyka
Agnieszka Siwek
131
3.
9.50
Biologia
Aleksandra Bibiela
120
Zajęcia praktyczne język angielski II
Jagoda Małek
302
język angielski I
Anna Lass
208
WF gr.I
Robert Konieczny
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
4.
10.50
Historia
Marek Ślimok
305
Zajęcia praktyczne Język polski
Józef Pyrk
101
Chemia
Aleksandra Bibiela
120
Historia
Marek Ślimok
305
5.
11.50
Podstawy budownictwa
Ilona Mrozek
307
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Krzysztof Jarosz
201
Matematyka R
Agnieszka Siwek
131
zajęcia z wychowawcą
Agnieszka Siwek
131
Język polski
Józef Pyrk
101
6.
12.45
  język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
213
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
WF gr.I
Robert Konieczny
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
302
Fizyka
Dominika Walczyńska
201
7.
13.40
  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Krzysztof Jarosz
213
Informatyka gr.II
Janusz Stebel
122
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Krzysztof Jarosz
213
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
8.
14.35
  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Krzysztof Jarosz
131
Geografia
Izabela Dajksler
210
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Krzysztof Jarosz
213
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Krzysztof Jarosz
213
9.
15.30
  Język polski
Józef Pyrk
101
    Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
Krzysztof Jarosz
213

 


3 Bc - t.arch.krajobrazu

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Chemia
Aleksandra Bibiela
120
Urządzanie i pieleanie roślinnych obiektów
Anna Szczepaniak
301
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Matematyka
Aleksandra Podbucka
130
2.
8.55
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
Geografia
Izabela Dajksler
210
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
Matematyka
Aleksandra Podbucka
130
3.
9.50
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
Pracownia kosztorysowania
Witold Dąbrowski
128
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
Język polski
Sylwia Czekaj
103
4.
10.50
Opracowanie projektów obiektów architektury krajob
Anna Szczepaniak
301
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
Język polski
Sylwia Czekaj
103
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
Język polski
Sylwia Czekaj
103
5.
11.50
Fizyka
Dominika Walczyńska
201
Język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
211
Urządzanie i pieleanie roślinnych obiektów
Anna Szczepaniak
301
Historia
Marek Ślimok
305
Historia
Marek Ślimok
305
6.
12.45
Biologia
Aleksandra Bibiela
120
Podstawy architektury krajobrazu
Witold Dąbrowski
128
Urządzanie i pieleanie roślinnych obiektów
Anna Szczepaniak
301
zajęcia z wychowawcą
Patrycja Wojtaszak
211
Opracowywanie projektów roślinnych
Witold Dąbrowski
128
7.
13.40
Matematyka
Aleksandra Podbucka
130
Opracowywanie projektów roślinnych
Witold Dąbrowski
128
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
130
Podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
103
Urządzanie i pieleanie roślinnych obiektów
Anna Szczepaniak
301
8.
14.35
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
130
  Rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
308
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
130
 
9.
15.30
    Rośliny ozdobne
Izabela Malkusz
   

 


3 bC - t.bud.

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Chemia
Aleksandra Bibiela
120
Język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
211
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Matematyka
Aleksandra Podbucka
130
2.
8.55
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
Geografia
Izabela Dajksler
210
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
Matematyka
Aleksandra Podbucka
130
3.
9.50
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
Technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
307
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
Język polski
Sylwia Czekaj
103
4.
10.50
Podstawy budownictwa
Witold Dąbrowski
128
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
Język polski
Sylwia Czekaj
103
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
Język polski
Sylwia Czekaj
103
5.
11.50
Fizyka
Dominika Walczyńska
201
Zajęcia praktyczne Technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
307
Historia
Marek Ślimok
305
Historia
Marek Ślimok
305
6.
12.45
Biologia
Aleksandra Bibiela
120
Zajęcia praktyczne Technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
307
zajęcia z wychowawcą
Patrycja Wojtaszak
211
 
7.
13.40
Matematyka
Aleksandra Podbucka
130
Zajęcia praktyczne Matematyka R
Aleksandra Podbucka
130
Podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
103
 
8.
14.35
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
130
Zajęcia praktyczne Podstawy budownictwa
Witold Dąbrowski
128
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
130
 
9.
15.30
Technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Ilona Mrozek
307
Zajęcia praktyczne      

 


4 Bc - t.arch.krajobrazu

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
język niemiecki II
Dagmara Jarosz-Lewandowska
127
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
  Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
  język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
2.
8.55
Historia
Iwona Jurek
207
Język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
211
Budowanie i konserwacja obiektów architektury kraj
Anna Szczepaniak
301
Dobieranie Obiektów małej architektury krajobraz
Witold Dąbrowski
128
Matematyka R
Dominika Walczyńska
201
3.
9.50
Opracowanie projektów obiektów architektury krajob
Anna Szczepaniak
301
Matematyka
Dominika Walczyńska
201
Matematyka
Dominika Walczyńska
201
Dobieranie Obiektów małej architektury krajobraz
Witold Dąbrowski
128
Geografia
Izabela Dajksler
210
4.
10.50
Wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
206
Matematyka R
Dominika Walczyńska
201
Opracowanie projektów obiektów architektury krajob
Anna Szczepaniak
301
Opracowanie projektów obiektów architektury krajob
Anna Szczepaniak
301
Budowanie i konserwacja obiektów architektury kraj
Anna Szczepaniak
301
5.
11.50
zajęcia z wychowawcą
Aleksandra Paczkowska
101
WF gr.I
Robert Konieczny
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
Matematyka R
Dominika Walczyńska
201
Biologia
Aleksandra Bibiela
120
Opracowanie projektów obiektów architektury krajob
Anna Szczepaniak
301
6.
12.45
Fizyka
Dominika Walczyńska
201
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
WF gr.I
Robert Konieczny
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Chemia
Aleksandra Bibiela
120
Dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu
Anna Szczepaniak
301
7.
13.40
język angielski II
Agnieszka Szeliga
201
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski II
Agnieszka Szeliga
210
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
WF gr.I
Robert Konieczny
Matematyka
Dominika Walczyńska
201
 
8.
14.35
Język polski
Anna Mróz
207
język angielski II
Agnieszka Szeliga
210
Budowanie i konserwacja obiektów architektury kraj
Anna Szczepaniak
301
Budowanie i konserwacja obiektów architektury kraj
Anna Szczepaniak
301
 
9.
15.30
Język polski
Anna Mróz
207
  Język polski
Anna Mróz
207
BHP
Grzegorz Babraj
303
 

 


4 bC - t.bud.

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
język niemiecki II
Dagmara Jarosz-Lewandowska
127
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
Marzena Pecyna
203
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
2.
8.55
Historia
Iwona Jurek
207
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
Kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
128
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
Matematyka R
Dominika Walczyńska
201
3.
9.50
Język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
211
Matematyka
Dominika Walczyńska
201
Matematyka
Dominika Walczyńska
201
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
Geografia
Izabela Dajksler
210
4.
10.50
Wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
206
Matematyka R
Dominika Walczyńska
201
Kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
128
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
Kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
128
5.
11.50
zajęcia z wychowawcą
Aleksandra Paczkowska
101
WF gr.I
Robert Konieczny
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
Matematyka R
Dominika Walczyńska
201
Biologia
Aleksandra Bibiela
120
 
6.
12.45
Fizyka
Dominika Walczyńska
201
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
WF gr.I
Robert Konieczny
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Chemia
Aleksandra Bibiela
120
 
7.
13.40
język angielski II
Agnieszka Szeliga
201
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski II
Agnieszka Szeliga
210
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
WF gr.I
Robert Konieczny
Matematyka
Dominika Walczyńska
201
 
8.
14.35
Język polski
Anna Mróz
207
język angielski II
Agnieszka Szeliga
210
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
Kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
128
 
9.
15.30
Język polski
Anna Mróz
207
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
Język polski
Anna Mróz
207
   

 


4 Bg

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  Historia i społeczeństwo
Iwona Jurek
207
biologia z.rozsz.
Aleksandra Bibiela
120
  Opracowanie projektów obiektów architektury krajob
Anna Szczepaniak
301
2.
8.55
biologia z.rozsz.
Aleksandra Bibiela
120
Opracowanie projektów obiektów architektury krajob
Anna Szczepaniak
301
zajęcia z wychowawcą
Aleksandra Bibiela
120
  Opracowanie projektów obiektów architektury krajob
Anna Szczepaniak
301
3.
9.50
Obiekty architektury krajobrazu
Witold Dąbrowski
128
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
Opracowanie projektów obiektów architektury krajob
Anna Szczepaniak
301
biologia z.rozsz.
Aleksandra Bibiela
120
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
4.
10.50
Historia i społeczeństwo
Iwona Jurek
207
Opracowanie projektów obiektów architektury krajob
Anna Szczepaniak
301
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
5.
11.50
Język polski
Sylwia Czekaj
103
Język polski
Sylwia Czekaj
103
Obiekty architektury krajobrazu
Witold Dąbrowski
128
Obiekty architektury krajobrazu
Witold Dąbrowski
128
Pracownia kosztorysowania
Witold Dąbrowski
128
6.
12.45
Matematyka
Joanna Koścień
127
język angielski I
Anna Lass
208
Pracownia kosztorysowania
Witold Dąbrowski
128
język angielski I
Anna Lass
208
Edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
SG
7.
13.40
Obiekty architektury krajobrazu
Witold Dąbrowski
128
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
130
Opracowanie projektów obiektów architektury krajob
Anna Szczepaniak
301
   
8.
14.35
  Matematyka
Joanna Koścień
127
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
   
9.
15.30
  Matematyka
Joanna Koścień
127
     

 


4 Cg

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
    Matematyka
Aleksandra Podbucka
130
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
Historia i społeczeństwo
Iwona Jurek
213
2.
8.55
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
130
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Fizyka
Bogdan Ciepłak
207
Fizyka
Bogdan Ciepłak
207
3.
9.50
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
Matematyka
Aleksandra Podbucka
130
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
Fizyka
Bogdan Ciepłak
207
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
4.
10.50
zajęcia z wychowawcą
Ilona Mrozek
307
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
Matematyka
Aleksandra Podbucka
130
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
5.
11.50
Kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
128
język angielski I
Anna Lass
208
język angielski I
Anna Lass
208
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
 
6.
12.45
Język polski
Sylwia Czekaj
103
Historia i społeczeństwo
Iwona Jurek
207
Edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
009
Kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
128
 
7.
13.40
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
Kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
128
Kosztorysowanie
Witold Dąbrowski
128
 
8.
14.35
Organizacja robót budowlanych
Ilona Mrozek
307
Język polski
Sylwia Czekaj
103
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
   
9.
15.30
         

 


1 A1

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  Zarys historii architektury
Marek Wójcicki
206
Język polski
Sylwia Czekaj
103
Język polski
Sylwia Czekaj
103
Język polski
Sylwia Czekaj
103
2.
8.55
Historia
Marek Ślimok
305
HiT
Iwona Jurek
207
Matematyka
Aleksandra Podbucka
130
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
302
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
Język polski
Sylwia Czekaj
103
3.
9.50
Plastyka
Marek Wójcicki
206
język angielski II
Jagoda Małek
302
język angielski I
Anna Lass
208
Matematyka
Aleksandra Podbucka
130
Historia
Marek Ślimok
305
HiT
Iwona Jurek
213
4.
10.50
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
213
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
język angielski II
Jagoda Małek
302
język angielski I
Anna Lass
208
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
WF gr.II
Bogdan Dudziak
WF gr.III
Sebastian Jarzębak
WF gr.IV
Robert Konieczny
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
5.
11.50
Biologia
Aleksandra Bibiela
120
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
130
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
WF gr.II
Bogdan Dudziak
WF gr.III
Sebastian Jarzębak
WF gr.IV
Robert Konieczny
WF gr.II
Bogdan Dudziak
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
WF gr.IV
Robert Konieczny
WF gr.III
Sebastian Jarzębak
Informatyka gr.II
Bogdan Ciepłak
307
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
6.
12.45
Matematyka
Aleksandra Podbucka
130
zajęcia z wychowawcą
Sylwia Czekaj
103
Chemia
Aleksandra Bibiela
120
Fizyka
Bogdan Ciepłak
207
 
7.
13.40
Rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
206
język angielski I
Anna Lass
208
język angielski II
Jagoda Małek
302
język angielski I
Anna Lass
208
język angielski II
Jagoda Małek
302
Geografia
Izabela Dajksler
210
 
8.
14.35
Rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
206
Edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
009
     
9.
15.30
         

 


1 A2

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
Język polski
Viola Rosiak
127
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski I
Anna Lass
208
 
2.
8.55
Matematyka
Agnieszka Siwek
131
Plastyka
Marek Wójcicki
206
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
język angielski I
Anna Lass
208
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
Historia
Iwona Jurek
213
3.
9.50
Fizyka
Dominika Walczyńska
201
Biologia
Izabela Dajksler
210
Język polski
Viola Rosiak
127
HiT
Iwona Jurek
213
język angielski I
Anna Lass
208
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
4.
10.50
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Historia
Iwona Jurek
207
zajęcia z wychowawcą
Beata Barakowska
214
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
WF gr.II
Bogdan Dudziak
WF gr.III
Sebastian Jarzębak
WF gr.IV
Robert Konieczny
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
5.
11.50
Edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
009
HiT
Iwona Jurek
207
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
WF gr.II
Bogdan Dudziak
WF gr.III
Sebastian Jarzębak
WF gr.IV
Robert Konieczny
WF gr.II
Bogdan Dudziak
WF gr.I
Aleksandra Paczkowska
WF gr.IV
Robert Konieczny
WF gr.III
Sebastian Jarzębak
Chemia
Aleksandra Bibiela
120
6.
12.45
Matematyka R
Agnieszka Siwek
131
Geografia
Izabela Dajksler
210
Matematyka
Agnieszka Siwek
131
Matematyka
Agnieszka Siwek
131
Informatyka gr.II
Bogdan Ciepłak
307
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
7.
13.40
język niemiecki II
Beata Barakowska
214
Rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
206
Zarys historii architektury
Marek Wójcicki
206
język angielski I
Anna Lass
208
Język polski
Viola Rosiak
127
8.
14.35
język niemiecki II
Beata Barakowska
214
Rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
206
    Język polski
Viola Rosiak
127
9.
15.30
         

 


1 M

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  język angielski I
Jagoda Małek
302
  Chemia
Aleksandra Bibiela
120
WF gr.II
Robert Konieczny
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
2.
8.55
  język angielski I
Jagoda Małek
302
Matematyka R
Bożena Słomian
213
Fizyka
Dominika Walczyńska
201
Historia
Marek Ślimok
305
3.
9.50
  Historia
Marek Ślimok
305
Matematyka
Bożena Słomian
213
Geografia
Izabela Dajksler
210
Informatyka gr.II
Bogdan Ciepłak
307
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
4.
10.50
Język polski
Józef Pyrk
101
Biologia
Izabela Dajksler
210
Matematyka
Bożena Słomian
213
HiT
Marek Ślimok
305
Edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
009
5.
11.50
WF gr.II
Robert Konieczny
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Plastyka
Marek Wójcicki
206
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
302
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
Przysposobienie sportowo - obronne
Bogdan Dudziak
009
6.
12.45
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
WF gr.II
Robert Konieczny
Język polski
Józef Pyrk
101
Język polski
Józef Pyrk
101
HiT
Marek Ślimok
305
język angielski II
Anna Boncol
211
7.
13.40
język angielski I
Jagoda Małek
302
język angielski II
Anna Boncol
208
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Język polski
Józef Pyrk
101
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
302
język angielski II
Anna Boncol
211
8.
14.35
język angielski II
Anna Boncol
208
język angielski I
Jagoda Małek
302
Matematyka
Bożena Słomian
120
     
9.
15.30
zajęcia z wychowawcą
Michał Hańderek
101
       

 


2 Am

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Biologia
Aleksandra Bibiela
120
Historia
Marek Ślimok
305
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
302
Język polski
Anna Mróz
207
2.
8.55
Podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
103
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
201
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
język angielski I
Anna Lass
208
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
Chemia
Aleksandra Bibiela
120
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski I
Anna Lass
208
3.
9.50
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
Wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
206
Biologia
Aleksandra Bibiela
120
Matematyka
Agnieszka Siwek
131
Matematyka
Agnieszka Siwek
131
4.
10.50
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Matematyka
Agnieszka Siwek
131
język angielski I
Anna Lass
208
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
Matematyka
Agnieszka Siwek
131
5.
11.50
Historia
Marek Ślimok
305
Matematyka R
Agnieszka Siwek
131
Geografia
Izabela Dajksler
210
Geografia
Izabela Dajksler
210
zajęcia z wychowawcą
Anna Lass
208
6.
12.45
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Zarys historii architektury
Marek Wójcicki
206
język angielski I
Anna Lass
208
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
Fizyka
Dominika Walczyńska
201
 
7.
13.40
Język polski
Anna Mróz
207
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
Język polski
Anna Mróz
207
Chemia
Aleksandra Bibiela
120
 
8.
14.35
Matematyka R
Agnieszka Siwek
131
  Język polski
Anna Mróz
207
Rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
206
 
9.
15.30
      Rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
206
 

 


2 aM

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Biologia
Aleksandra Bibiela
120
Historia
Marek Ślimok
305
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
302
Język polski
Anna Mróz
207
2.
8.55
Podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
103
język niemiecki II
Iwona Lorc-Przybylska
201
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
język angielski I
Anna Lass
208
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
Chemia
Aleksandra Bibiela
120
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski I
Anna Lass
208
3.
9.50
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
Wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
206
Biologia
Aleksandra Bibiela
120
Matematyka
Agnieszka Siwek
131
Matematyka
Agnieszka Siwek
131
4.
10.50
WF gr.II
Aleksandra Paczkowska
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Matematyka
Agnieszka Siwek
131
język angielski I
Anna Lass
208
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
Matematyka
Agnieszka Siwek
131
5.
11.50
Historia
Marek Ślimok
305
Matematyka R
Agnieszka Siwek
131
Geografia
Izabela Dajksler
210
Geografia
Izabela Dajksler
210
zajęcia z wychowawcą
Anna Lass
208
6.
12.45
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Informatyka gr.II
Janusz Stebel
122
język angielski I
Anna Lass
208
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
Fizyka
Dominika Walczyńska
201
 
7.
13.40
Język polski
Anna Mróz
207
  Język polski
Anna Mróz
207
Chemia
Aleksandra Bibiela
120
 
8.
14.35
Matematyka R
Agnieszka Siwek
131
  Język polski
Anna Mróz
207
Przysposobienie sportowo - obronne
Bogdan Dudziak
009
 
9.
15.30
      Przysposobienie wojskowe
Michał Hańderek
103
 

 


3 A

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Zarys historii architektury
Marek Wójcicki
206
Matematyka
Aleksandra Podbucka
130
  Geografia
Izabela Dajksler
210
Historia
Marek Ślimok
305
2.
8.55
Rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
206
Chemia
Aleksandra Bibiela
120
Język polski
Sylwia Czekaj
103
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
130
WF gr.II
Sebastian Jarzębak
WF gr.I
Bogdan Dudziak
3.
9.50
Historia
Marek Ślimok
305
Biologia
Aleksandra Bibiela
120
Język polski
Sylwia Czekaj
103
Podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
103
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
130
4.
10.50
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
Rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
206
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
Fizyka
Bogdan Ciepłak
207
Geografia
Izabela Dajksler
210
5.
11.50
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
WF gr.II
Sebastian Jarzębak
WF gr.I
Bogdan Dudziak
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Fizyka
Bogdan Ciepłak
207
Język polski
Sylwia Czekaj
103
6.
12.45
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
WF gr.I
Bogdan Dudziak
WF gr.II
Sebastian Jarzębak
zajęcia z wychowawcą
Aleksandra Podbucka
130
Matematyka
Aleksandra Podbucka
130
 
7.
13.40
Język polski
Sylwia Czekaj
103
Informatyka gr.I
Bożena Słomian
120
język angielski I
Patrycja Wojtaszak
211
Matematyka
Aleksandra Podbucka
130
 
8.
14.35
Geografia
Izabela Dajksler
210
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
     
9.
15.30
         

 


3 M

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
      język niemiecki I
Dagmara Jarosz-Lewandowska
127
 
2.
8.55
Fizyka
Dominika Walczyńska
201
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
język angielski I
Jagoda Małek
302
język niemiecki I
Dagmara Jarosz-Lewandowska
127
WF gr.II
Sebastian Jarzębak
WF gr.I
Bogdan Dudziak
3.
9.50
Język polski
Józef Pyrk
101
Podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
103
Matematyka
Agnieszka Siwek
131
Język polski
Józef Pyrk
101
Przysposobienie sportowo - obronne
Bogdan Dudziak
009
4.
10.50
Matematyka
Agnieszka Siwek
131
Historia
Marek Ślimok
305
Fizyka
Dominika Walczyńska
201
Biologia
Izabela Dajksler
210
Język polski
Józef Pyrk
101
5.
11.50
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
WF gr.II
Sebastian Jarzębak
WF gr.I
Bogdan Dudziak
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Język polski
Józef Pyrk
101
Matematyka R
Agnieszka Siwek
131
6.
12.45
język angielski I
Jagoda Małek
302
WF gr.I
Bogdan Dudziak
WF gr.II
Sebastian Jarzębak
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
305
Geografia
Izabela Dajksler
210
 
7.
13.40
historia z.rozsz.
Marek Ślimok
305
zajęcia z wychowawcą
Bogdan Dudziak
009
Matematyka R
Agnieszka Siwek
131
Matematyka
Agnieszka Siwek
131
 
8.
14.35
  Historia
Marek Ślimok
305
język angielski I
Jagoda Małek
302
Chemia
Aleksandra Bibiela
120
 
9.
15.30
    Przysposobienie wojskowe
Michał Hańderek
101
   

 


4 A

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
    Historia
Marek Ślimok
305
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
130
 
2.
8.55
    Historia
Marek Ślimok
305
Język polski
Sylwia Czekaj
103
 
3.
9.50
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
WF gr.II
Robert Konieczny
WF gr.I
Bogdan Dudziak
Rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
206
Zarys historii architektury
Marek Wójcicki
206
 
4.
10.50
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
WF gr.I
Bogdan Dudziak
WF gr.II
Robert Konieczny
historia z.rozsz. G
Marek Ślimok
305
biologia z.rozsz.
Aleksandra Bibiela
120
Rysunek architektoniczny
Marek Wójcicki
206
Matematyka
Aleksandra Podbucka
130
5.
11.50
Matematyka
Aleksandra Podbucka
130
zajęcia z wychowawcą
Marek Wójcicki
206
Matematyka
Aleksandra Podbucka
130
Matematyka
Aleksandra Podbucka
130
Matematyka R
Aleksandra Podbucka
130
6.
12.45
język angielski I
Anna Boncol
208
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
język angielski I
Anna Boncol
SG.
Język polski
Sylwia Czekaj
103
7.
13.40
WF gr.II
Robert Konieczny
WF gr.I
Bogdan Dudziak
Język polski
Sylwia Czekaj
103
    Język polski
Sylwia Czekaj
103
8.
14.35
biologia z.rozsz.
Aleksandra Bibiela
120
historia z.rozsz. G
Marek Ślimok
305
      język angielski I
Anna Boncol
211
9.
15.30
         

 


4 M

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski I
Anna Lass
208
     
2.
8.55
  Historia
Marek Ślimok
305
     
3.
9.50
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
WF gr.II
Robert Konieczny
WF gr.I
Bogdan Dudziak
  Matematyka R
Dominika Walczyńska
201
 
4.
10.50
Matematyka
Dominika Walczyńska
201
WF gr.I
Bogdan Dudziak
WF gr.II
Robert Konieczny
  Matematyka
Dominika Walczyńska
201
 
5.
11.50
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
język angielski I
Anna Lass
208
Historia
Marek Ślimok
305
biologia z.rozsz.
Aleksandra Bibiela
120
historia z.rozsz. G
Marek Ślimok
305
język angielski I
Anna Lass
208
język angielski II
Patrycja Wojtaszak
211
 
6.
12.45
zajęcia z wychowawcą
Marek Ślimok
305
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Matematyka
Dominika Walczyńska
201
Język polski
Józef Pyrk
SG
biologia z.rozsz.
Aleksandra Bibiela
120
historia z.rozsz. G
Marek Ślimok
305
7.
13.40
WF gr.II
Robert Konieczny
WF gr.I
Bogdan Dudziak
Język polski
Józef Pyrk
SG
język niemiecki II
Dagmara Jarosz-Lewandowska
127
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
Język polski
Józef Pyrk
SG
Przysposobienie sportowo - obronne
Bogdan Dudziak
009
8.
14.35
Język polski
Józef Pyrk
SG
Matematyka R
Dominika Walczyńska
201
język niemiecki II
Dagmara Jarosz-Lewandowska
127
język niemiecki I
Beata Barakowska
214
  Matematyka
Dominika Walczyńska
201
9.
15.30
  Przysposobienie wojskowe
Michał Hańderek
     

 


1 Es

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
    Historia
Iwona Jurek
207
   
2.
8.55
WF gr.I
Robert Konieczny
SG
  Język polski
Józef Pyrk
SG
Matematyka
Marzena Pecyna
203
 
3.
9.50
WF gr.I
Robert Konieczny
SG
Rysunek budowlany
Roman Osadnik
203
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Matematyka
Marzena Pecyna
203
 
4.
10.50
Informatyka gr.I
Janusz Stebel
122
Podstawy budownictwa
Roman Osadnik
203
Geografia
Izabela Dajksler
210
Język polski
Józef Pyrk
SG
HiT
Iwona Jurek
213
5.
11.50
Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne Technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
203
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
zajęcia z wychowawcą
Robert Konieczny
SG.
6.
12.45
Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne Podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
103
Podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
101
WF gr.I
Robert Konieczny
7.
13.40
Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne Biologia
Izabela Dajksler
210
język angielski I
Anna Boncol
211
Technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
203
8.
14.35
Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne Edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
009
język angielski I
Anna Boncol
211
BHP
Grzegorz Babraj
302
9.
15.30
         

 


1 eS

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne Historia
Iwona Jurek
207
WF gr.I
Robert Konieczny
 
2.
8.55
Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne Język polski
Józef Pyrk
SG
Matematyka
Marzena Pecyna
203
WF gr.I
Robert Konieczny
3.
9.50
Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Matematyka
Marzena Pecyna
203
WF gr.I
Robert Konieczny
4.
10.50
Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne Geografia
Izabela Dajksler
210
Język polski
Józef Pyrk
SG
HiT
Iwona Jurek
213
5.
11.50
  Technologia stolarstwa
Ireneusz Lisiecki
302
Informatyka gr.II
Janusz Stebel
122
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
zajęcia z wychowawcą
Robert Konieczny
SG.
6.
12.45
  Technologia stolarstwa
Ireneusz Lisiecki
302
Podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
103
Podstawy przedsiębiorczości
Janusz Stebel
101
język angielski II
Marta Nawrat
131
7.
13.40
  Rysunek budowlany
Roman Osadnik
203
Biologia
Izabela Dajksler
210
  BHP
Grzegorz Babraj
302
8.
14.35
    Edukacja dla bezpieczeństwa
Bogdan Dudziak
009
  Podstawy budownictwa
Roman Osadnik
203
9.
15.30
        język angielski II
Marta Nawrat
131

 


1 F

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
    Język polski
Viola Rosiak
127
   
2.
8.55
  Język polski
Viola Rosiak
127
Język polski
Viola Rosiak
127
   
3.
9.50
  Język polski
Viola Rosiak
127
WF gr.I
Robert Konieczny
   
4.
10.50
  Matematyka
Bożena Słomian
120
Język polski
Viola Rosiak
127
   
5.
11.50
  Informatyka gr.I
Bożena Słomian
120
Matematyka
Bożena Słomian
213
   
6.
12.45
  Matematyka
Bożena Słomian
120
Matematyka
Bożena Słomian
213
   
7.
13.40
  WF gr.I
Robert Konieczny
Matematyka
Bożena Słomian
   
8.
14.35
  WF gr.I
Robert Konieczny
język angielski I
Agnieszka Szeliga
201
język angielski I
Agnieszka Szeliga
201
 
9.
15.30
  język angielski I
Agnieszka Szeliga
210
  język angielski I
Agnieszka Szeliga
201
 

 


2 E

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
język angielski I
Marta Nawrat
131
Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne  
2.
8.55
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
język angielski I
Marta Nawrat
131
Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne Technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
203
3.
9.50
Historia
Iwona Jurek
207
WF gr.I
Sebastian Jarzębak
Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne Technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
203
4.
10.50
Biologia
Izabela Dajksler
210
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne Podstawy budownictwa
Roman Osadnik
203
5.
11.50
Język polski
Józef Pyrk
SG
Język polski
Józef Pyrk
SG
Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne Geografia
Izabela Dajksler
210
6.
12.45
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Matematyka
Joanna Koścień
127
Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne Technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
203
7.
13.40
zajęcia z wychowawcą
Józef Pyrk
101
Matematyka
Joanna Koścień
127
Podstawy budownictwa
Roman Osadnik
203
   
8.
14.35
  Technologia robót wykończeniowych
Roman Osadnik
203
Rysunek budowlany
Roman Osadnik
203
   
9.
15.30
         

 


3 E

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
8.00
  WF gr.II
Sebastian Jarzębak
WF gr.I
Bogdan Dudziak
  Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne
2.
8.55
  WF gr.I
Bogdan Dudziak
WF gr.II
Sebastian Jarzębak
Geografia
Izabela Dajksler
210
Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne
3.
9.50
  Technologia robót wykończeniowych
Wanda Franczuk
SG
Biologia
Izabela Dajksler
210
Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne
4.
10.50
  Technologia robót wykończeniowych
Wanda Franczuk
SG
Wiedza o społeczeństwie
Marek Wójcicki
206
Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne
5.
11.50
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Technologia robót wykończeniowych
Wanda Franczuk
127
Religia
Zuzanna Karnuszewicz
303
Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne
6.
12.45
Prowadzenie działalności gospodarczej

Janusz Stebel
101
Język obcy zawodowy
Patrycja Wojtaszak
211
Rysunek budowlany
Roman Osadnik
203
Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne
7.
13.40
Matematyka
Agnieszka Siwek
131
Historia
Iwona Jurek
207
WF gr.I
Bogdan Dudziak
WF gr.II
Sebastian Jarzębak
Zajęcia praktyczne Język polski
Józef Pyrk
101
8.
14.35
język angielski II
Agnieszka Szeliga
201
Język polski
Józef Pyrk
101
  Rysunek budowlany
Roman Osadnik
203
zajęcia z wychowawcą
Wanda Franczuk
210
9.
15.30
        język angielski I
Anna Boncol
211

 

  Plany Lekcji. PSB-ZS
psb.bytom.pl
 
 
 
Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl