Śląski Konkurs Matematyczny

Do Dyrekcji oraz nauczycieli matematyki
szkół ponadgimnazjalnych

W bieżącym roku szkolnym Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Matematycznego w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Katowicach organizuje kolejną edycję Śląskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej: Śląski Konkurs Matematyczny

Śląski Konkurs Matematyczny

W roku szkolnym 2003/2004 Zarząd Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, po uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty zorganizował konkurs matematyczny dla uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych - Śląski Konkurs Matematyczny.

W bieżącym roku szkolnym (2010/2011) konkurs ten jest kontynuowany.

VIII edycja Śląskiego Konkursu Matematycznego została objęta patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.


Zestaw zadań przygotowawczych, regulamin konkursu i termin zawodów rejonowych dostępne są na stronie internetowej www.skm.katowice.pl

Eliminacje rejonowe odbędą się  15. lutego 2011 roku o godz. 10:00,
w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w Bytomiu, ul. Powstańców Śląskich 10.

Uczestnicy konkursu proszeni są o zabranie ze sobą na obydwa etapy: legitymacji szkolnej, przyborów do pisania, pięciu arkuszy papieru kancelaryjnego. Prosimy również o przygotowanie następujących informacji:
pełna nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela matematyki oraz adres e-mail szkoły.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia !

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl