Stowarzyszenie Absolwentów Państwowych Szkół Budownictwa - rys historyczny

Decyzja o powołaniu do życia Stowarzyszenia Absolwentów Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu zapadła w maju 1986 r. podczas VI Zjazdu Absolwentów. Za główny cel działalności Stowarzyszenie postawiło sobie zintegrowanie wszystkich absolwenckich roczników przez przywrócenie i utrzymanie koleżeńskich więzi i stałych kontaktów ze szkołą oraz wspomaganie szkoły w jej przedsięwzięciach.
Z upoważnienia uczestników zjazdu, komitet inicjatywny podjął się i przygotował niezbędne dokumenty, które umożliwiły Stowarzyszeniu Absolwentów zaistnieć w sensie prawnym.
13 kwietnia 1988 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.

Od tego czasu rozpoczęła się codzienna praca zarządu S A odmierzana zebraniami odbywającymi się w odstępach około miesiąca i corocznym Walnym Zgromadzeniem członków, organizowanym na terenie szkoły i w ośrodku wypoczynkowym Warężyno k. Siewierza.
Zasadnicza działalność Stowarzyszenia wyznaczona została w trzech obszarach tematycznych. Pierwszy z nich dotyczył widocznych przedsięwzięć organizacyjnych zarządu, jego komisji problemowych, walnych zebrań zarządu oraz prac przygotowawczo - organizacyjnych walnych zjazdów absolwentów. W drugim obszarze, identyfikując się z historią i tradycjami szkoły, podjęto zabiegi mające na celu m.in. powrót do pierwotnej nazwy szkoły /Państwowe Szkoły Budownictwa/, ogłoszenie konkursu na hymn szkoły, ustanowienie medalu "Summa cum laude" dla najlepszych absolwentów, itp. Podjęto również starania o pozyskanie środków na ufundowanie nowego sztandaru, rozpoczęto prace nad zmodyfikowaną i uzupełnioną wersją monografii oraz zaprowadzono dokumentację w formie kroniki Stowarzyszenia.
Trzeci, objął doraźną i systematyczną pomoc dla szkoły w sferze materiałowej i finansowej związanej z modernizacją i przebudową obiektów dydaktycznych i sportowo - rekreacyjnych.
Realizując swoje statutowe cele Stowarzyszenie wszystkimi dostępnymi środkami przystąpiło do prac organizacyjnych związanych z przygotowaniami Złotego Jubileuszu Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu.
Zarząd Stowarzyszenia powołał cztery komisje, których zadaniem stało się objęcie wszystkich problemów związanych z organizacją roku jubileuszowego. W ich ramach działa wielu aktywnych członków Stowarzyszenia, przedstawiciele dyrekcji, administracji i warsztatów szkolnych oraz nauczyciele współpracujący ze Stowarzyszeniem.

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl