Bytomskie firmy budowlane poszukują wykwalifikowanych pracowników w branży

Bytomska „Budowlanka” (Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół w Bytomiu) nawiązała współpracę z firmami budowlanymi, które poszukują wykwalifikowanej kadry. Obecnie negocjowane i podpisywane są porozumienia, na mocy których uczniowie i absolwenci Bytomskiej „Budowlanki” będą odbywać praktyki w wyspecjalizowanych firmach. Pracodawcy zapewniają, że najlepsi znajdą u nich zatrudnienie po zakończeniu Szkoły. Firmy zainteresowane są zatrudnieniem w następujących zawodach:

- Zakład Budynków Miejskich (ZBM Sp. z o.o. Bytom) – zarządca większości budynków w Bytomiu - www.zbm.bytom.pl ) ul. Kolejowa 2a – wykształci techników budownictwa i techników renowacji elementów architektury;

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS) – ( www.tbsbytom.pl ) ul. Nowa 74 – wykształci murarzy, monterów suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;

 

 

 

 

- Zakład Robót Wykończeniowych i Sztukatorskich Andrzeja Stokłosy w Bytomiu, ul. Cyryla i Metodego 37 – wykształci renowatorów zabytków elementów architektury i murarzy;

 

 

Szkoła podpisała także porozumienie z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach, w ramach którego uczniowie odbywać będą ćwiczenia laboratoryjne w zawodzie technik budownictwa, drogownictwa, renowacji elementów architektury oraz ćwiczenia z rysunku dla uczniów liceum architektonicznego. Uczelnia organizuje również wykłady z nowoczesnych technologii budowlanych oraz, dla naszych Uczniów, specjalne oferty rekrutacyjne w przyjęciu na studia wyższe.

Od nowego roku szkolnego WST w Katowicach obejmuje także patronat merytoryczny nad zawodami okręgowymi Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

GIMNAZJALISTO! Jeśli już dziś chcesz zapewnić sobie dobry start w dorosłe życie, w cenionym i poszukiwanym przez rynek pracy zawodzie przyjdź do BYTOMSKIEJ „BUDOWLANKI”

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl