Ogłoszenie o rekrutacji do projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

 

 

 

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Miasto BYTOM ogłasza rekrutację do projektu systemowego „Mam zawód - mam pracę w regionie"

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013,

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


TERMIN REKRUTACJI: od 10 czerwca 2013 r. do 12 lipca 2013 r.

 

TERMIN REALIZACJI  W RAMACH OBECNEGO NABORU : od 1 WRZEŚNIA 2013 r. do 31 lipca  2014 r.

 

Działania zaplanowane w projekcie:

 

1. Zajęcia z doradztwa zawodowego

2. Zajęcia z doradztwa indywidualnego

3. Wizyt studyjnych u pracodawców.

3. Pakiet wsparcia dla uczestników Projektu, przewidujący:

  • zajęcia pozaszkolne m.in. z matematyki, fizyki, przedsiębiorczości,
  • zajęcia wyrównawcze m.in. z matematyki, podstaw przedsiębiorczości, językowe,
  • kursy certyfikowane m.in. z wózków widłowych, kas fiskalnych, florystyki, kelnerski, obrabiarek CNC ,
  • praktyki/staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, ogrodniczej,

4. Kurs na platformie e-learningowej.

5. Doposażenie szkół/placówek

 

Szkoły objęte projektem:

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 Specjalna

2. Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych:

-          Technikum nr 9,

-          Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7,

3. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych:

-          Technikum nr 4,

-          Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3,

4. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących:

-          Technikum nr 6,

5. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich:

-          Technikum nr 1,

-          Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1,

6. Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących:

-          Technikum nr 5,

-          Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5,

7. Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół:

-          Technikum nr 2

-          Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2.

 

O udział w Projekcie może ubiegać się uczeń, który (po 1 września 2013 r.) w momencie złożenia deklaracji uczestnictwa oraz podpisania umowy uczestnictwa spełnia łącznie następujące warunki:

a)       kształci się w szkole (zasadniczej szkole zawodowej lub technikum) biorącej udział w Projekcie;

b)       nie był Uczestnikiem Projektu w poprzednim roku szkolnym:

c)       nie jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

 

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:
• formularza zgłoszeniowego do projektu;
• oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
• ankiety rekrutacyjnej.

 

Wypełnione i podpisane dokumenty przyjmowane będą 

w terminieod 10 czerwca 2013 r. do 12 lipca 2013 r.

w Wydziale Edukacji przy ul. Jana Smolenia 35, pokój nr 118, tel. (32) 39 76 598

oraz u dyrektorów szkół.

(w  przypadku Kandydata niepełnoletniego, dokumenty muszą zostać podpisane przez rodzica Kandydata lub jego opiekuna prawnego)

 

Pytania dotyczące naboru uczniowie mogą zadawać pracownikom Wydziału Edukacji

przy ul. Jana Smolenia 35, pokój nr 118, tel. (32) 39 76 598.

 

Więcej informacji na temat projektu oraz dokumenty do pobrania w sekretariatach szkół oraz na stronie www.edukacja.bytom.pl w zakładce „mam zawód-mam pracę w regionie”. 

 

 (link do zakładki „mam zawód-mam pracę w regionie”: http://www.bytom.pl/edukacja/pl/3/1337158727/26)

 

oraz na stronie Projektu

pod adresem:  http://mamzawod-mamprace.slaskie.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.  oraz na stronie e-zawodowcy.eu

 

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl