Z wizytą u Przemo Łukasika i w Muzeum Górnośląskim

Ku uciesze całej klasy 2A czwartek 7.grudnia był dniem spędzonym poza murami Szkoły. Dzień rozpoczął się kolejną wizytą w pracowni "Medusa Group" prowadzonej przez Przemo Łukasika i Łukasza Zagałę. celem wizyty było zapoznanie się z najnowszymi projektami realizacjami Pracowni. Zajęcia polegały zatem na multimedialnej prezentacji najnowszych osiągnięć zaprzyjaźnionej Pracowni uzupełnionej wykładem Przema. Najwięcej czasu Przemo poświęcił oddanemu w tym roku do użytkowania budynkowi Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie. Projekt ten posłużył do przybliżenia uczniom przebiegu procesu projektowego, uwarunkowań w jakich musi współcześnie funkcjonować architekt, jakim ograniczeniom musi sprostać. Dużo czasu poświęcił Przemo na wyjaśnieniu relacji, jakie zachodzą pomiędzy formą a sposobem użytkowania obiektu: mówił o kontekstach, w jakich funkcjonuje współczesna architektura. Ważnym wnioskiem było także stwierdzenie, że dobra architektura może kreować zachowania jej użytkowników, może wpływać na relacje społeczne, pomóc w budowaniu więzi. 

 

             

 

Drugą częścią "pozaszkolnego" dnia była lekcja muzealna w Galerii Malarstwa Polskiego Muzeum Górnośląskiego . Lekcja dotyczyła malarstwa polskiego przełomu XIX i XX wieku. W galerii uczniowie poznali przemiany, jakie następowały w malarstwie od epoki klasycyzmu do czasu, kiedy wiodącym stylem stał się realizm. Prowadzący zajęcia ze swadą i poczuciem humoru przybliżał tajemnice malarskiego warsztatu , zmiany w warstwie formalnej i treściowej, przy czym opowieść ta była zgrabnie osadzona w realiach epoki. Lekcja Ta była niewątpliwie wartościowym uzupełnieniem zagadnień architektonicznych, a czas spędzony poza szkołą na pewno nie był stracony. 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl