Rekrutacja 2020

symbol terminarza

 

Drogi Uczniu Szkoły Podstawowej !


Rekrutacja do X Liceum Ogólnokształcącego oraz Państwowych Szkół Budownictwa trwa do 23 czerwca 2020r!

Link do rekrutacji.

W przypadku większej liczby chętnych od liczba miejsc w poszczególnych klasach, ilość miejsc ulegnie zwiększeniu.

 

Poniżej zamieszczamy listę obowiązujących terminów dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/21 – dokonujemy tego zgodnie z Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia.

W poniższej tabelce znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.


W załączniku dostępna jest cała treść Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty (z dnia 28 stycznia 2020r.) oraz Regulamin rekrutacji do PSB na przyszły rok szkolny.

Warto zobaczyć wizytówkę szkoły, uwagi o klasie architektonicznej, uwagi o klasie mundurowej, stronę klasy architektoniczno-projektowej oraz facebooka tej klasy.

 

Szczegółowe terminy rekrutacji:

 

 Termin Działanie

od 11 maja do 23 czerwca 2020r.

do godz. 15.00

Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół. Składanie przez kandydatów podań jedynie w szkole pierwszego wyboru.

od 26 czerwca do 30 czerwca 2020r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

13 lipca 2020r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

od 13 lipca do 20 lipca 2020r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

21 lipca2020r.

do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

17 sierpnia 2020r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

24 sierpnia 2020r.

do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w naborze uzupełniającym.

 

 Załączniki:

Załącznik nr 1 do Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty - WSZYSTKIE TERMINY.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym do branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2021 r.

Regulamin rekrutacji uczniów do Państwowych Szkół Budownictwa oraz X Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu na rok szkolny 2020/21 - ÓSMOKLASISTA.

Informacje Śląskiego Kuratora Oświaty dotyczące rekrutacji.

 

 


 

 Drogi Uczniu Szkoły Branżowej !

Rekrutacja do Szkoły Branżowej II stopnia nr 1 z oddziałami specjalnymi w Bytomiu w Państwowych Szkołach Budownictwa trwa.

 

Link do rekrutacji.

 

Lista obowiązujących terminów dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/21 jest zgodna z Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I i II stopnia.

W załączniku powyżej dostępna jest cała treść Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty (z dnia 28 stycznia 2020r.). 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Branżowej szkoły II stopnia nr 1 na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2020/2021.

 

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl