Uwaga MATURZYŚCI

Dnia 28 czerwca 2013 roku (piątek) około godziny 12.00 nastąpi ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego oraz wydawanie świadectw dojrzałości i aneksów.

Przekazane zostaną również informacje o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej oraz egzaminu w kolejnych latach.

 

Do sesji poprawkowej w sierpniu przystąpić mogą absolwenci, którzy zgłosili się na egzaminy maturalne ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali tylko jednego egzaminu w części pisemnej lub ustnej, po złożeniu stosownego oświadczenia.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym według Komunikatu Dyrektora CKE:

  1. Część pisemna – 27 sierpnia 2013 roku (wtorek) godzina 9.00
  2. Część ustna – 26-30 sierpnia 2013 roku.

Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej OKE Jaworzno w terminie do 10 sierpnia br. oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole.

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl