Egzamin zawodowy - sesja styczeń 2021 r.

Harmonogram części pisemnej i części praktycznej egzaminu

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

BD.29,

t

12.01.2021r.

10.00

008

RL.21,

t

12.01.2021r.

10.00

008

BD.04,

 t

12.01.2021r.

10.00

008

B.30,

dk

15.01.2021r.

9.00

128

RL.21,

d

11.01.2021r.

9.00

008

B.33,

d

11.01.2021r.

13.00

008

Dodatkowo informujemy, że wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie: https://www.testy.egzaminzawodowy.info. W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie opracowane przez CKE. Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana. Dostęp do materiałów jest bezpłatny. Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie lub pobierać na swój komputer. Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań. Uczniowie mogą udostępniać wyniki swoich testów nauczycielom, dzięki czemu możliwa jest praca zdalna.

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl