Kalendarium szkolne - egzamin zawodowy czerwiec - lipiec 2017r.

Komunikat w sprawie terminów
przeprowadzania egzaminu potwierdzające kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2017 roku

 

 •     część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  20
  czerwca 2017 r. (wtorek) w sali 008 (aula)
  - czas trwania egzaminu – 60min.

 • godz. 10.00 -zgłoszeni do egz. uczniowie w kwalifikacjach: B.18; R.21 oraz B.05.

 • godz. 12.00 -zgłoszeni do egz. uczniowie w kwalifikacjach: B.33; R.22 oraz B.06.

 • godz. 14.00 -zgłoszeni do egz. uczniowie w kwalifikacjach: B.30 oraz B.07.

 •     część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  26
  czerwca 2017 r. (poniedziałek) w sali 008 (aula)

 • godz. 9.00 -zgłoszeni do egz. uczniowie w kwalifikacjach: R.21.

 • godz. 13.00 -zgłoszeni do egz. uczniowie w kwalifikacjach: B.33 oraz R.22.

 •     część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  29
  czerwca 2017 r. (czwartek) godz. 9.00 oraz 15.00 w sali 128
  zgłoszeni do egzaminu uczniowie w kwalifikacji B.30;
  wg. indywidualnego harmonogramu

 

Terminarz części praktycznej dla pozostałych kwalifikacji ustala się indywidualnie dla poszczególnych zdających.


Etap praktyczny z wykonaniem (TZ i ZSZ) będzie przeprowadzany w BOE Bytom
(ul. Żeromsk
iego 42),
Zespół Pracowni Budowlanych, ul. Powstańców Śl. 10 d

 

ZDAJĄCY ZGŁASZAJĄ SIĘ Z DOKUMENTEM ZE ZDJĘCIEM
30 min WCZEŚNIEJ

 

informacje o wymaganych dokumentach i materiałach w celu przystąpienia do egzaminu zdający mają obowiązek sprawdzić w witrynie internetowej http://www.cke.edu.pl

 

Komunikat w sprawie wymaganych dokumentów w celu przystąpienia do egzaminu zawodowego w 2017 roku.

 

Absolwenci i uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych zdający etap pisemnymuszą mieć przy sobie dokument ze zdjęciem oraz numerem pesel potwierdzający tożsamość.

 

Na egzamin (część pisemna) zdający przynosi ze sobą wyłączniepióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem.

Osoby zdające egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie mogą mieć kalkulator prosty.

 

Absolwenci i uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników zdający etap praktyczny z dokumentacją muszą mieć przy sobie dokument ze zdjęciem oraz numerem pesel potwierdzający tożsamość.

Na egzamin (część praktyczna) zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:

- (B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych) kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

- (R.21, R.22 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu, Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazukalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2, R.21 dodatkowo: 12 kolorowych kredek.

 

Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i technikum, zdający część praktyczną z wykonaniem muszą mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. ZDAJĄCY ZGŁASZAJĄ SIĘ Z 30 min WCZEŚNIEJ. Etap ten będzie przeprowadzany w BOE Bytom
(ul. Żeromskiego 42),
Zespół Pracowni Budowlanych, ul. Powstańców Śl. 10 d

 

informacje o wymaganych dokumentach i materiałach w celu przystąpienia do egzaminu zdający mają obowiązek sprawdzić w witrynie internetowej http://www.cke.edu.pl

 

 

Przypominamy, że:

Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl