Komunikat w sprawie wymaganych dokumentów w celu przystąpienia do egzaminu zawodowego w 2014 roku.

 

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych zdający etap pisemny -
23 czerwca 2014 r. (poniedziałek) godz. 12.00muszą mieć przy sobie dokument ze zdjęciem oraz numerem pesel potwierdzający tożsamość.

 

Na egzamin (część pisemna) zdający przynosi ze sobą wyłączniepióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem.

 

 

 

Absolwenci techników i szkół policealnych zdający etap praktyczny -
24 oraz 25
czerwca 2014 r. początek egzaminu godz. 9.00

muszą mieć przy sobie dokument ze zdjęciem oraz numerem pesel potwierdzający tożsamość.

Na egzamin (część praktyczna) zdający przynosi ze sobą pióro lub długopis z czarnym tuszem, lub atramentem oraz przybory:

- kalkulator, ołówek, gumka, linijka -

– dla zawodów 311[04], 311[45] oraz 341[05]

- kalkulator, ołówek, linijka, ekierka, gumka, ‎temperówka, kredki ołówkowe - dla zawodu 321[07]

 

 

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, zdający część praktyczną muszą mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

 

 

 

Przypominamy, że:

 

Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl