Matematyka wśród budowli

Matematyka wśród budowliW środę 16 marca odbył się konkurs matematyczno-projektowy pt. "Matematyka wśród budowli". Konkurs polegał na stworzeniu wstępnego projektu parku. Oceniana była kreatywność, pomysł, estetyka wykonania oraz praktyczność i możliwość realizacji. Ponadto młodzież musiała ująć w swoim projekcie kilkanaście podanych odgórnie warunków (np. w parku miała znajdować się fontanna o powierzchni nieprzekraczającej 30 m kw). Najciekawszym warunkiem okazał się ostatni punkt „Umieść w parku dodatkowy, ciekawy element”. Pojawił się więc labirynt, wysepka na stawie, pomnik itp. Uczniowie pracowali w trzyosobowych zespołach – każda klasa wystawiła jeden zespół. Na wykonanie pracy uczestnicy mieli 3 godziny. Dozwolona była dowolna technika wykonania (pojawiły się kredki, farby, kolorowy papier).

Wszystkie grupy pracowały wytrwale do samego końca, poziom był bardzo wyrównany.

Jednak jednogłośnie zwyciężyła drużyna klasy 2c, w składzie: Dorota Koptas, Monika Wrzesińska, Victoria Heuchert.
Drugie miejsce zajęła klasa 1b, w składzie: Agata Szastok, Natalia Ścigała, Aleksandra Barszczak
Trzecie miejsce zdobyła klasa 3b, w składzie: Daria Pasternak, Martyna Markefka, Krzysztof Świder

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konkursach. Zwycięzcom gorąco gratulujemy!

  • mwb16
  • mwb18
  • mwb09
  • mwb06
  • mwb05
  • mwb01
  • mwb10
  • mwb12