Rekrutacja 2023

symbol terminarza

 
Ilość zamieszczanych materiałów w trakcie rekrutacji będzie wzrastała -
- zachęcamy do odwiedzania naszej strony.

Ostatnia aktualizacja 26.02.2023 r. 

 

Uczniu Szkoły Podstawowej komunikaty znajdujące się poniżej dotyczą naboru kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 do następujących szkół: 

Technikum nr 2

     w zawodzie Technik budownictwa
     w zawodz
ie Technik architektury krajobrazu
w zawodzie Technik robót wykończeniowych w budownictwie

X Liceum Ogólnokształcące

     klasa architektoniczno - projektowa
     klasa mundurowa - OPW

Szkoła Branżowa I stopnia

     w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz Stolarz 

Więcej: Rekrutacja 2023

Rekrutacja 2022

symbol terminarza

 

Ilość zamieszczanych materiałów w trakcie rekrutacji będzie wzrastała -
- zachęcamy do odwiedzania naszej strony.

Ostatnia aktualizacja 21.03.2022 r. 


 

Uczniu Szkoły Podstawowej komunikaty znajdujące się poniżej dotyczą naboru kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 do następujących szkół: 

 

Technikum nr 2

     w zawodzie Technik budownictwa,

     w zawodzie Technik architektury krajobrazu

 

 

X Liceum Ogólnokształcące

     klasa architektoniczno - projektowa

     klasa mundurowa

 

Szkoła Branżowa I stopnia

     w zawodzie - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- Stolarz

  

Rekrutacja dla ucznia Szkoły Branżowej II stopnia została opisana poniżej.

 

Wszystkich formalności musisz dokonać korzystając z -

    slaskie.edu.com.pl/Kandydat - linku do rekrutacji (aktualnie link nie jest jeszcze czynny).

Jeżeli masz wątpliwości zapraszamy do naszej szkoły - pomożemy. 

W przypadku większej liczby chętnych od liczba miejsc w poszczególnych klasach, ilość miejsc ulegnie zwiększeniu.

 

Regulamin rekrutacji uczniów do Państwowych Szkół Budownictwa
oraz X Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu
na rok szkolny 2022/23.

 

JAKBY WYGLĄDAŁ ŚWIAT BEZ NAS ! ... bud.ezawodowcy.pl

 

 

Technik budownictwa


W klasie 4 i 5 specjalizacja:
BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

Dlaczego technik budownictwa to właściwy wybór?

To jeden z najbardziej poszukiwanych i atrakcyjnych zawodów na rynku, którego współcześnie celem jest tzw. zrównoważone budownictwo. Wzrost urbanizacji oraz postępująca degradacja środowiska stwarzają potrzebę ciągłego rozwoju branży budowlanej, dlatego oferta edukacyjna naszej szkoły uwzględnia takie specjalizacje, jak:
- nowoczesne technologie i oprogramowania
- energie odnawialne
- inteligentne domy

Czym zajmuje się technik budownictwa?

Kształcenie i praca w tym zawodzie umożliwia nabycie uprawnień budowlanych i wykonawczych do:
- sprawowania nadzoru budowlanego
- prowadzenia dokumentacji budowy
- kierowania robotami budowlanymi

Jakie uzyskasz kwalifikacje?

Zdobycie tytułu technika budownictwa możesz potwierdzić zdając egzaminy państwowe potwierdzające twoje kwalifikacje zawodowe:
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Gdzie znajdziesz pracę?

Budownictwo to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki,
a zapotrzebowanie na specjalistów w tym zawodzie jest duże. Wykwalifikowany technik budownictwa zatrudnienie może znaleźć w przedsiębiorstwach budowlanych, biurach projektowych, organach administracji państwowej oraz laboratoriach. Nabyta wiedza i umiejętności stwarzają perspektywę dalszego rozwoju, otwierając drogę na studia. Wybierając jeden z czołowych kierunków można zostać fachowcem w dziedzinie architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, kolejowej, instalacji sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych.

 

 

 

Technik architektury krajobrazu

 

 

Charakterystyka zawodu:

Technik architektury krajobrazu to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, coraz częściej poszukiwany na europejskich rynkach pracy.

Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zielonych np. w ogrodach przydomowych, skwerach itp.

Architekt krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski. Prace wykonuje przede wszystkim na wolnym powietrzu, pracuje także w szklarniach oraz w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych. Jest to zawód dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy.

Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zielni.

Nauczane przedmioty zawodowe: rośliny ozdobne, ochrona i kształtowanie środowiska, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, projektowanie.

Uzyskane kwalifikacje:

W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

Absolwent szkoły może kontynuować naukę na uczelniach wyższych technicznych, szkołach policealnych lub podjąć pracę w biurach projektowych, pracowniach projektowo architektonicznych, firmach zakładających i pielęgnujących ogrody, studiach florystycznych, ogrodach botanicznych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkoła dysponuje zieloną pracownią do nauczania przedmiotów zawodowych. Jest ona wyposażona w komputery z dostępem do Internetu , programy do projektowania ogrodów, projektor, tablicę multimedialną, mikroskopy do oceny stanu zdrowotnego roślin. Wyposażenie to jest niezbędne, z uwagi na konieczność zapoznawania się z najnowszymi trendami i tradycyjnymi rozwiązaniami w zakresie projektowania ogrodów. Uczniowie mogą również korzystać z oferty zajęć dodatkowych, związanych z poszerzaniem zakresu zagadnień zawodowych, np. kursy florystyczne, wycieczki zawodowe. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie ogrodu przyszkolnego, gdzie młodzież może zdobywać oraz doskonalić swoje umiejętności praktyczne. Praktyka zawodowa odbywa się między innymi w firmach zajmujących się architekturą zieleni.

 

 

klasa architektoniczno - projektowa

 

W klasie architektoniczno-projektowej rzetelnie zrealizujesz program liceum ogólnokształcącego, ale otrzymasz także coś, czego nie zaoferuje Ci żadna szkoła w regionie. Rozbudzimy Twoją wyobraźnię, nauczymy rozwiązywać niestandardowe problemy, ukształtujemy kreatywność. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących będziesz się uczył rysunku, historii architektury i sztuki, realizował ćwiczenia projektowe. Dowiesz się na czym polega projektowanie architektoniczne, graficzne, modelowanie i budowa makiet. Będziesz brał udział w zadaniach zespołowych. Zabierzemy Cię na plenery rysunkowe i do pracowni architektonicznych. Patronem klasy architektoniczno-projektowej jest Przemo Łukasik, jeden z najwybitniejszych współczesnych architektów, szef i założyciel pracowni „Medusa Group”. Spotkasz się także z absolwentami klasy, którzy są już dzisiaj architektami i projektantami.  Dzięki realizowanym u nas zajęciom łatwiej dostaniesz się na wydział architektury, lub inne uczelnie projektowe. Czas spędzony w klasie architektonicznej, to nie tylko nauka, to także przygoda. Warto ją przeżyć! Możemy Cię zapewnić, że w klasie architektoniczno-projektowej nigdy nie będziesz się nudził. Jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszamy Cię serdecznie do naszej Szkoły, uzyskasz tu szczegółowe informacje. Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

zobacz facebooka klasy architektoniczno - projektowej

zobacz witrynę klasy architektoniczno - projektowej

zobacz artykuły na naszej witrynie dodyczące klasy architektoniczno - projektowej

 

 

klasa mundurowa

 

 

Klasa mundurowa jest oddziałem Liceum Ogólnokształcącego. Dodatkowo w całym cyklu nauczania realizowane są dwa przedmioty kierunkowe : Przysposobienie wojskowe oraz Przysposobienie sportowo – obronne.

Nauka w klasie trwa cztery lata i kończy się tradycyjnym egzaminem maturalnym, który stanowi podsumowanie całego cyklu edukacji. Jednocześnie każdy z uczniów przechodzi przeszkolenie w zakresie przysposobienia wojskowego. Polega ono na realizacji zagadnień programowych związanych ze specyfiką pracy w różnych typach służb mundurowych. Naukę przedmiotu prowadzi zawodowy żołnierz.

Celem nauki w tej klasie jest przygotowanie każdego z uczniów do podjęcia pracy w każdym rodzaju służb mundurowych, czy to w Wojsku Polskim, w Policji, w Państwowej Straży Pożarnej lub w każdym innym rodzaju służb mundurowych.

Patronat nad klasą sprawuje jednostka wojskowa sąsiadująca z naszą szkołą czyli 34 Śląski Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej.

Przedmioty kierunkowe to nie wszystko. Proponujemy dla uczniów inne formy ukierunkowanych szkoleń. Do obowiązkowych zajęć dodatkowych należą ćwiczenia w ramach Dnia Taktycznego oraz kilkudniowe szkolenie poligonowe na którym realizowane są m.in. zajęcia z taktyki wojskowej, strzelectwa, pierwszej pomocy przedmedycznej, samoobrony, wspinaczki, topografii oraz elementy survivalu.

Warunkiem przynależności do klasy jest akceptacja stosownego Regulaminu, który zakłada m.in. codzienne noszenie munduru polowego W P, który dla uczniów tych klas staje się ubiorem obowiązującym w całym czteroletnim cyklu edukacyjnym. Ponadto w klasach tych obowiązują szkolne stopnie wojskowe co jest swego rodzaju nobilitacją dla wyróżniających się uczniów, a także ich uznaniem za włożony trud w edukację i związane z tym osiągnięcia dydaktyczne, sportowe, a także szkoleniowe z zakresu obronności. Awanse na szkolne stopnie wojskowe odbywają się dwukrotnie w ciągu roku przy okazji obchodów świąt narodowych takich jak Rocznica Odzyskania Niepodległości oraz Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Kolejnym atutem przemawiającym za wstąpieniem w szeregi uczniów „mundurówki” jest funkcjonowanie w naszej społeczności Szkolnej Kompanii Reprezentacyjnej. Formacja ta grupuje uczniów szczególnie wyróżniających się w ramach zajęć z musztry indywidualnej jak i grupowej. Uczniowie ci uświetniają swoją obecnością szereg uroczystości mających państwowy czy patriotyczny charakter.

Do klas mundurowych trafiają osoby, które swoją ponadpodstawową edukację chcą realizować w niekonwencjonalny sposób, pełen przygód i ciekawych przeżyć, które jednocześnie stanowią solidne przygotowanie do podjęcia starań o pracę w służbach mundurowych lub pragnących kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych, np. Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie lub Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, bądź w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

 

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Wyjdź naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych - wykończeniowych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych.

Będziesz przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montowania systemów suchej zabudowy, wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych, a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych.
 • wykonywania robót malarskich,
 • wykonywania robót tapeciarskich,
 • wykonywania robót posadzkarskich,
 • wykonywania robót okładzinowych. wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych.

Charakterystyka zawodu:

Absolwenci kierunku są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych

Nauczane przedmioty zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Podstawy budownictwa.
 • Rysunek i dokumentacja techniczna.
 • Technologia systemów suchej zabudowy.
 • Technologia robót malarsko-tapeciarskich.
 • Technologia robót posadzkarsko-okładzinowych.

Uzyskane kwalifikacje:

W toku nauki uczeń zdaje egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

Znajdziesz zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej
 • w zakładach remontowo-budowlanych

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła dysponuje kilkoma pracowni do nauczania przedmiotów zawodowych. Sale są wyposażona w komputery z dostępem do Internetu, sprzęt i narzędzia budowlane, programy do projektowania, projektory, tablice multimedialne. Wyposażenie to jest niezbędne, z uwagi na konieczność zapoznawania się z najnowszymi trendami i tradycyjnymi rozwiązaniami w zakresie budownictwa. Uczniowie mogą również korzystać z oferty zajęć dodatkowych, związanych z poszerzaniem zakresu zagadnień zawodowych, np. kursach, wycieczki zawodowe. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie warsztatów CKP, gdzie młodzież może zdobywać oraz doskonalić swoje umiejętności praktyczne. Praktyka zawodowa odbywa się między innymi w firmach zajmujących się szeroko pojętym budownictwem 

 

Warto zobaczyć wizytówkę szkoły, stronę klasy architektoniczno-projektowej oraz facebooka tej klasy.

 

 

Szczegółowe terminy rekrutacji:

 

 • 16 maja 2022r. – 20 czerwca 2022r. do godz.15.00 – wprowadzanie wniosku przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). Składanie przez kandydatów wniosków jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 • 24 czerwca –13 lipca 2022r. do godz.15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły i  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • 20 lipca 2022r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół .
 • od 21 lipca do 28 lipca 2022r. do godz.15.00 – potwierdzanie woli przyjęcia do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku kandydatów do Technikum i Szkoły Branżowej).
 • 29 lipca 2022r. do godz.14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 • 12 sierpnia 2022r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.
 • 19 sierpnia 2022r. do godz.14.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w naborze uzupełniającym.

 

 

Załączniki - Link:   Informacje Śląskiego Kuratora Oświaty dotyczące rekrutacji.
T E R M I N Y.

 


 

Drogi Uczniu Szkoły Branżowej !

Rekrutacja do Szkoły Branżowej II stopnia nr 1 z oddziałami specjalnymi w Bytomiu w Państwowych Szkołach Budownictwa trwa.

Dokumenty rekrutacyjne składamy w sekretariacie szkoły (ul. Powstańców Śląskich 10). W sekretariacie szkoły uzyskasz również wszystkie niezbędne informacje - ZAPRASZAMY!

 

Najważniejsze terminy rekrutacji: 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia wraz z dokumentami
od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie o świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenie
o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia,

od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00

3. Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
20 lipca 2022 r.

4. Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa
od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
29 lipca 2022 r. do godz.14.00

W załączniku, poniżej, dostępna jest cała treść Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty z terminami rekrutacji.
Terminy - link.

 

 

Postaw na rozwój – ucz się dalej!

Szkoła Branżowa II Stopnia z oddziałami specjalnymi powstała z myślą o absolwentach Szkół Branżowych I Stopnia i Zasadniczych Szkół Zawodowych (jeśli rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013), którzy pragną kontynuować naukę.
Nauka w szkole trwa dwa lata, podczas których uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu kształcenia ogólnego oraz uzupełniają wiedzę i umiejętności zawodowe uczestnicząc w zajęciach z zakresu kształcenia w zawodzie w ramach kursu kwalifikacyjnego. Kształcenie w tej szkole nawiązuje bezpośrednio do kwalifikacji z wcześniej ukończonej w Szkoły Branżowej I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej - w BS II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej z wcześniej ukończona szkołą.

W toku naukę uczniowie Szkoły Branżowej II Stopnia mają możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w następujących zawodach:
 - technik robót wykończeniowych w budownictwie:
- technik żywienia i usług gastronomicznych;
- technik pojazdów samochodowych;
- technik usług fryzjerskich;


Po ukończeniu Branżowej Szkoły II Stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Jedną z głównych zalet uczęszczania do Szkoły Branżowej II Stopnia to możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuowanie nauki na studiach.  

Dokonaj świadomego wyboru i decyduj o swojej zawodowej przyszłości!  

DODATKOWE INFORMACJE O SZKOLE BRANŻOWEJ II STOPNIA

 

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Branżowej szkoły II stopnia nr 1 na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia na rok szkolny 2022/2023.

 
 

Rekrutacja - ATRAKCYJNE ZAWODY W BUDOWLANCE !!!

Drodzy Gimnazjaliści,

jeśli jeszcze nie podjęliście decyzji o wyborze szkoły, jeśli ciągle jeszcze wahacie się z podjęciem ostatecznego wyboru, jeśli Wasze wcześniejsze decyzje okazały się dla Was mało interesujące... proponujemy naukę w naszej Szkole w bardzo atrakcyjnych, poszukiwanych na rynku pracy w Polsce i zagranicą zawodach.

Obecnie wolne miejsca oferujemy w Technikum nr 2:

- technik budownictwa - 5 miejsc

- technik architektury krajobrazu - 10 miejsc

w Branżowej Szkole I Stopnia:
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 10 miejsc.

Jesteś zainteresowana/y odwiedź nas w wolnej chwili ( od poniedziałku do piątku 8.30 - 15.00) lub zadzwoń: 32/281-33-63, możesz także napisać do nas na FB.


POZDRAWIAMY I ŻYCZYMY SŁONECZNYCH WAKACJI

Dzień otwarty Bytomskiej Budowlanki

Zapraszamy Uczniów ostatnich klas gimnazjów i szkół podstawowych na dzień otwarty w Państwowych Szkołach Budownictwa - Zespole Szkół w Bytomiu.
Zaczynamy o godz.9.00 dnia 23.05.2019r. O każdej pełnej godzinie proponujemy Wam półgodzinne aktywne zajęcia, prezentujące poszczególne zawody: architekturę i projektowanie, wojskowość, budownictwo, architekturę krajobrazu, wykończenia wnętrz, montaż stolarki budowlanej.
W tym dniu planowany jest także szkolny piknik, organizowany przez Samorząd Uczniowski Budowlanki - a w trakcie pikniku specjalne atrakcje.
Zapraszamy!

Dzień otwarty - Harmonogram.

https://scontent.fktw1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/60660079_1317972985018759_1833885339572240384_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fktw1-1.fna&oh=3a2c37da70cd1119dcc06f47c446582b&oe=5D5F7610JUŻ JUTRO

- 23 MAJA -
DZIEŃ OTWARTY BYTOMSKIEJ BUDOWLANKI
Zapraszamy
9.15 - uroczyste rozpoczęcie na boisku szkolnym (w razie deszczu w auli) - występ Szkolnej Orkiestry Dętej i Mażoretek
9.30 - wręczenie nagród dla laureatów Konkursu Matematycznego (s.037)
13.00 - uroczyste otwarcie boiska szkolnego - mecz otwarcia!

LEKCJE OTWARTE O KAŻDEJ PEŁNEJ GODZINIE OD 10 DO 14:
- s.128 - technik budownictwa, technik robót wykończeniowych;
- s. 308 - technik architektury krajobrazu;
- s. 206 - XLO zajęcia architektoniczno - projektowe;
- sala gimnastyczna - XLO zajęcia klasy mundurowej
- warsztaty szkolne dla wszystkich zawodów otwarte od 9-15.
DODATKOWE ATRAKCJE:
- możliwość podziwiania miasta i okolicy z tarasu widokowego (jeden z najwyższych punktów Bytomia);
- strzelnica sportowa, rzut granatem, musztra paradna.


Dzień Otwarty 28.04.2017

Informacje o Dniu Otwartym 2017Serdecznie zapraszamy wszystkich Gimnazjalistów na Dzień Otwarty w Budowlance!

Jest on kontynuacją Bytomskiego Dnia Budownictwa.

28 kwietnia br. od godziny 9:00 do 17:00 zapraszamy Cię gimnazjalisto na warsztaty prezentujące nasze kierunki i zawody:

 

- „Wszystko jest architekturą” – pracownia projektowa

- Podaj cegłę” – pracownia budowlana

- „Zielono mi...” – pracownia architektury krajobrazu

- „Pomaluj mi świat...” – pracownie BOE

- „Za mundurem...” – obiekty militarne

 

 

W tym dniu będziesz mógł uzyskać pełną informację o Szkole oraz zwiedzić budynek w towarzystwie starszych koleżanek i kolegów.

 

 

Szczegółowy harmonogram warsztatów poniżej:

Więcej: Dzień Otwarty 28.04.2017

BDB !

Bytomski Dzień Budownictwa

  Dyrekcja Państwowych Szkół Budownictwa – Zespołu Szkół
w Bytomiu zaprasza na zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego
w ramach
Bytomskiego Dnia Budownictwa.
20 marca br. w godzinach od 11.00 do 15.00 oferujemy uczniom klas III gimnazjum bezpośredni kontakt z doradcą zawodowym, przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy
i Wojskowej Komisji Uzupełnień oraz partnerskimi firmami Szkoły, działającymi                    w branży budowlanej w Bytomiu i okolicy.

W tym dniu zaprezentowana zostanie oferta zawodowa i edukacyjna
z jednoczesnym zaznajomieniem z nowoczesnymi technologiami, urządzeniami                   i sprzętem stosowanym w budownictwie, architekturze, drogownictwie                               i meblarstwie. Przedstawione zostaną również możliwości zatrudnienia  
w służbach mundurowych.

 

Czytaj więcej: BDB !

BYTOMSKI DZIEŃ BUDOWNICTWA I DNI OTWARTE SZKOŁY

20 marca br. w środę w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w Bytomiu odbył się Bytomski Dzień Budownictwa, impreza skierowana do uczniów klas III gimnazjów. Celem nadrzędnym imprezy było pokazanie młodym ludziom z czym wiąże się wybrany przez Nich zawód, gdzie będą mogli szukać pracy po ukończeniu szkoły o profilu budowlanym i mundurowym. Założeniem przedsięwzięcia były spotkania z doradcą zawodowym, przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy, Wojskowej Komisji Uzupełnień oraz firm branży projektowej, budowlanej, drogowej, meblarskiej, a także 34 Batalionu Rakietowego.

Czytaj więcej: BYTOMSKI DZIEŃ BUDOWNICTWA I DNI OTWARTE SZKOŁY

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl