Zjazdy Absolwentów I - VII (lata 1962-1991)

Spotkania koleżeńskie

Pierwsi absolwenci opuścili mury szkolne w 1947 r., otrzymując dyplomy technika budowlanego. W warunkach powojennych byli to uczniowie, którzy program nauczania realizowali w skróconym dwuletnim terminie. Pierwsze roczniki z pełnego trzyletniego liceum ukończyły szkołę w rok później.
Musiało upłynąć kilka lat, aby w trudnych czasach powojennej odbudowy znaleźć sposobność na odświeżenie wspomnień i odczucie potrzeby zintegrowania środowiska, które rozpoczynało zawodową edukację w murach Państwowych Szkół Budownictwa. Pierwsze grupy inicjatywne, które podejmowały się organizacji spotkań koleżeńskich powstawały spontanicznie. Sama zaś idea okresowych spotkań mających w następnych latach przekształcić się w zjazdy absolwentów, potwierdziła zasadność tego przedsięwzięcia...

Czytaj więcej: Zjazdy Absolwentów I - VII (lata 1962-1991)

Stowarzyszenie Absolwentów Państwowych Szkół Budownictwa - rys historyczny

Decyzja o powołaniu do życia Stowarzyszenia Absolwentów Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu zapadła w maju 1986 r. podczas VI Zjazdu Absolwentów. Za główny cel działalności Stowarzyszenie postawiło sobie zintegrowanie wszystkich absolwenckich roczników przez przywrócenie i utrzymanie koleżeńskich więzi i stałych kontaktów ze szkołą oraz wspomaganie szkoły w jej przedsięwzięciach.
Z upoważnienia uczestników zjazdu, komitet inicjatywny podjął się i przygotował niezbędne dokumenty, które umożliwiły Stowarzyszeniu Absolwentów zaistnieć w sensie prawnym.
13 kwietnia 1988 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.

Czytaj więcej: Stowarzyszenie Absolwentów Państwowych Szkół Budownictwa - rys historyczny

Warto poświęcić sporo czasu!
jesteśmy wiarygodni - sprawdź certyfikat www.wiarygodna-szkola.pl